Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с физически увреждания - ж.к."Братя Миладинови"

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е разкрит със Заповед № РД 01-728 от 29.06.2016 г. Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, и осъществяване на индивидуални програми за пълноценно социално включване на деца и младежи с увреждания. Той предоставя социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност.
Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е 20 потребители.
Дейността на служителите в Центърът за социална рехабилитация са съобразно Правилник за устройството и дейността и Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ.
Екипът, предоставящ социалните услуги, включва рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник, трудотерапевт и педагог, които съгласуват дейността си с цел подобряване на качеството и ефективността на предоставените рехабилитационни услуги в ЦСРИ. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото лице и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип.
Дългосрочните цели са:
- Социална рехабилитация за бъдещото пълноценно участие на потребителите в социалния живот.
- Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на физическа, психическа и социална адаптация.
- Целта е да се подобри общуването и улесни бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания.
- Очакван резултат - преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми.
ЦСРИ Мултидисциплинарният екип включва следните специалисти: управител, рехабилитатор, логопед, психолог; социален работник, трудотерапевт, педагог, хигиенист.

Файлове:

Презентация.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1759 Последна промяна: 15:49:02, 09 декември 2021