Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 28 юли 2021г.