Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание на 21.11.2021г.

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 22 ноември 2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание на 14.11.2021г.

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 18 ноември 2021г.