Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

 

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
            от избирателните списъци в частични избори на 27 февруари 2022 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област БУРГАС, община БУРГАС
     населено място С.ТВЪРДИЦА, кметство ..............................., секция № 328
     адрес на избирателна секция - Детска градина "Чайка" ...................................................................

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                    Собствено, бащино и фамилно име
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

     ЛЕВЕНТ        ХРИСТОФОРОВ     ХАРИЗАНОВ
     СЛАВИ        МИХАЙЛОВ       ХРИСТОВ