Списък на незаети общински позиции към 02.10.2023г.

Понеделник, 2 Октомври 2023
Публикувано от: Марияна Христова

С П И С Ъ К

на незаетите общински позиции за поставяне

на рекламно-информационни елементи

от одобрената схемата към 02.10.2023г.

І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“

Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“

Позиции: М-1

IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“

Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“

Позиции: П-238; П-241; П-243; П-244

Свободни позиции от схемата по бул. „Захари Стоянов“

Позиции: П-16; П-34

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Крайморие/

Позиции: П-39; П-44; П-45; П-46; П-48

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Сарафово/

Позиции: П-288

Свободни позиции от схемата на път I-6/посока ЦГЧ- кв. Ветрен/

Позиции: П-266

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по ул. „Александровска“

Позиции: Р-80

Свободни позиции от схемата по бул. „Стефан Стамболов“

Позиции: Р-25; Р-58; Р-59; Р-99; Р-101; Р-102

Свободни позиции от схемата по бул. „Демокрация“

Позиции: Р-36; Р-39; Р-40; Р-41; Р-46; Р-49; Р-50; Р-52; Р-53; Р-54; Р-55; Р-66

Свободни позиции от схемата по ул. „Константин Величков“

Позиция: Р-61; Р-62; Р-63; Р-64

Свободни позиции от схемата по ул. „Цар Симеон I“

Позиция: Р-94; Р-95; Р-96

Свободни позиции от схемата по ул. „Гладстон“

Позиция: Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. „Мария Луиза“

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. „Иван Вазов“

Позиция: Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по бул. „Сан Стефано“

Позиция: Р-22

Свободни позиции от схемата по ул. „Одрин“

Позиция: Р-85; Р-86

Свободни позиции от схемата в ж.к. „Изгрев"

Позиции: Р-110; Р-112

Срок за подаване на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/ дни, считано от 02.10.2023г.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 283 Последна промяна: 15:55:59, 02 октомври 2023