Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи, относно провеждане на интервю по подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи, относно провеждане на интервю по подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания     Въз основа на подадени документи и изискванията за участие в подбора, Комисията допуска следните кандидати за провеждане на интервю по следния график:  …

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи, относно провеждане на интервю по подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

  СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи, относно провеждане на интервю по подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания   Въз основа на подадени документи и изискванията за участие в подбора, Комисията допуска следните кандидати за провеждане на интервю по следния график:  …

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по чл. 68, ал.1, т. 3    В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 19    Въз основа на разгледаните документи и проведеното интервю, съгласно изискванията за участие в…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи за позиция „Рехабилитатор“.

  Община Бургас Договор № BG05SFPR002-2.001-0181-C02 Проект „Грижа в дома в  Община Бургас“           СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи   Въз основа на подадени документи и изискванията за участие в подбора и в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0181-C02 по Проект „Грижа в дома…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. БУРГАС

  С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. БУРГАС   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експерт "Комуникация и информация", допуснати до явяване…

Прочетете повече

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: “социален работник“ по чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „И...

С П И С Ъ К   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: “социален работник“ по чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда  в  „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет.2.   Въз основа на разглеждане на документи и…

Прочетете повече

П Р О Т О К О Л от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Бургас

П Р О Т О К О Л   от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Бургас             Днес, 30.05.2024г. от 10,00 часа в кабинета на заместник-кмет по „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“ се проведе заседание на…

Прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността: Директор на Дирекция в Дирекция "Образование" при Общинска администрация – Община Бургас

С П И С Ъ К   на допуснати и недопуснати кандидати до интервю                за длъжността:  "Директор на Дирекция" в Дирекция "Образование" при Общинска администрация – Община Бургас       На 17.05.2024 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26,…

Прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжностите: експерт „Социални дейности“ – 3 раб. места и експерт „Правно обслужване“ – 1 раб. място в изпълнение на Проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социалн...

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките    ресурси“                                     ОБЩИНА БУРГАС Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01„Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“   С П И С Ъ К…

Прочетете повече