Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността: „Училищен лекар“ – 3 щатни бройки

С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати   за длъжността: „Училищен лекар“ – 3 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, към Дейност „Детско и училищно здравеопазване“   Въз основа на подадените документи, комисията определена със заповед…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 888/05.04.2021г. на кмета на Община Бургас,  реши:   Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати:…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Център за обществена подкрепа, ул. „Филип Кутив“ №11, за длъжността: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК                 на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Център за обществена подкрепа, ул. „Филип Кутив“ №11, за длъжността: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор – 1 работно място. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-002-С01 "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа  на лица…

Прочетете повече