Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Хигиенист“

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Хигиенист“ В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Хигиенист“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“

Въз основа на събрани документи, Комисия , определена със  Заповед  РД047(13-03)/ 14.03.2023г.  на директора на Дом за стари хора, разгледа и оцени кандидатите и реши:   Допуска до събеседване следните кандидати: 1.    Георги Любчев Георгакиев 2.    Владимир Асенов Ерусалимов 3.    Калина Георгиева Дикова Посочените кандидати да се явят на интервю…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Рехабилитатор", в Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Бургас, к – с „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ № 9

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Рехабилитатор", в Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Бургас, к – с „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ № 9 Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисията реши:  …

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Психолог за психична и психосоциална подкрепа“ към Международен младежки център – Бургас, Община Бургас

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Психолог за психична и психосоциална подкрепа“ към Международен младежки център – Бургас, Община Бургас   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Психолог за психична и психосоциална подкрепа“ към Международен младежки център – Бургас, Община Бургас по Компонент…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – общностен координатор“ към Международен младежки център - Бургас, Община Бургас

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – общностен координатор“ към Международен младежки център - Бургас, Община Бургас В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младежки работник – общностен координатор“ към Международен младежки център - Бургас, Община Бургас по Компонент 2, който се…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас по Компонент 2 на проекта Осигуряване…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младежки работник – дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младежки работник – дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас по Компонент 2 на…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ) По Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинанс

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ) По Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Въз основа на събрани документи, Комисията разгледа…

Прочетете повече

в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б - Социален работник – 1 работно място и „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11 - Социален рабо

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б Социален работник – 1 работно място и „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11 Социален…

Прочетете повече