Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

специалист в дирекция "Устройство на територията"

След проведено интервюто с подалите заявления за длъжността специалист в отдел „Устройствено планиране и архитектура“, към Дирекция „Устройство на територията“ до втори етап са допуснати, 1. Кремена Капитанова 2. Гергана Лобутова 3. Маргарита Драганова които следва да се явят на 1 декември в 10 часа в кабинет № 404 в…

Прочетете повече

Специалист в отдел „Устройствено планиране и архитектура“, към Дирекция „Устройство на територията“

Интервюто с подалите заявления за длъжността специалист в отдел „Устройствено планиране и архитектура“, към Дирекция „Устройство на територията“ ще се проведе на 29 ноември от 14 часа в кабинет № 415 в сградата на Община Бургас при следния график: 1.Мирослава Тенчева – 14.00 часа 2. Теодора Колева - 14.10 часа…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „СанСтефано“ №61Б - Детегледач – 1 работно място и „Център за обществена подкрепа“,

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „СанСтефано“ №61Б Детегледач – 1 работно място и „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11 Логопед – 1…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикуваната обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в „Детско и училищно…

Прочетете повече

„Училищен лекар“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“ След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикуваната обява за свободни работни места за длъжността „Училищен лекар“ в „Детско и училищно здравеопазване“, комисия, определена със заповед…

Прочетете повече

Санитар – 2 работни места и Рехабилитатор – 1 работно място.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ - ОБЩИНА БУРГАС _____________________________________________________________________ 8000 Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер, тел. 056/590190, e-mail: [email protected] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания „ гр.Бургас, жк „Братя Миладинови“…

Прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС   След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикувана обява на сайта на Община Бургас за обществени възпитатели, Оперативно бюро…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикуваната обява за свободни работни места в „Детско и училищно здравеопазване“, комисия, определена със заповед №…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б за следната длъжност: Директор – 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б за следната длъжност: Директор – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на…

Прочетете повече