Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: Управител – 1 работно място по Проект „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“ , УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас“.. Въз основа на разглеждане…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността Директор – 1 работно място, в Преходно жилище

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността Директор – 1 работно място, в Преходно жилище: в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Трудов посредник“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Трудов посредник“ В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Трудов посредник“ по Дейност 4, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Образователен медиатор“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Образователен медиатор“   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Образователен медиатор“ по Дейност 5, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ по Дейност 4, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Медицински специалист“ по проект

  СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Медицински специалист“   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Медицински специалист“ по Дейност 7, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ 2014-2020…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Здравен медиатор“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Здравен медиатор“   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Здравен медиатор“ по Дейност 7, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ 2014-2020 и…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Експерт „Предотвратяване на противообществени прояви“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Експерт „Предотвратяване на противообществени прояви““   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Експерт „Предотвратяване на противообществени прояви“ по Дейност 8, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Експерт „Превенции“ по проект

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Експерт „Превенции“   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Експерт „Превенции“ по Дейност 8, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ 2014-2020 и…

Прочетете повече