Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б за следната длъжност: Директор – 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б за следната длъжност: Директор – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на…

Прочетете повече

„Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас

  на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас   В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за „Главен счетоводител“ в ОП “Туризъм“, членовете на конкурсната комисия, след извършен преглед на кандидатурите по документи взе решение да допусне до провеждане на интервю: №…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 2463/25.07.2022г. на Кмета на Община Бургас, реши: Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати: № Име,…

Прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността “ Водопроводчик“ в Детска ясла № 5 “ Щурче“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността “ Водопроводчик“ в Детска ясла № 5 “ Щурче“ Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 153 / 11.07.2022г. на Директора на ДЯ № 5 „ Щурче“ Допуска до събеседване / интервю / следните…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“ В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“ В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“, който се провежда в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и…

Прочетете повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 1906/21.06.2022г. на Кмета на Община Бургас, реши: Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати: №…

Прочетете повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати от конкурса за избор на Управител на "Бургасинвест" ООД

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСИНВЕСТ" ООД   След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по т.32 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол№36/07.04.2022г.), Комисията за избор на управител на „Бургасинвест“ ООД:   1. Допуска…

Прочетете повече

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по обявленията за подбор за длъжността: „Възпитател в детски кът"

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по обявленията за подбор   за длъжността: „Възпитател в детски кът – 2 бройки на пълен работен ден по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда по проект: „Изграждане на детски кът за полагане…

Прочетете повече