Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи, за длъжността „технически сътрудник“ – 1 бр. в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет.2.

СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи, за длъжността „технически сътрудник“ – 1 бр. в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет.2.   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със Заповед…

Прочетете повече

Допуснати и недопуснати кандидати по документи, за длъжността „психолог“ и „социален работник“ в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет.2.

Допуснати и недопуснати кандидати по документи, за длъжността „психолог“ и „социален работник“ в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет.2.     Днес, 01.02.2024 г. в гр. Бургас, съгласно Заповед № 4/29.01.2024г г. на Управителя на ЦСРИЛПР,…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  ОБЩИНА БУРГАС     СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ     Комисия, определена със Заповед № 401/05.02.2024 г., извърши проверка на подадените документи за кандидатстване по публикуваната обява за подбор на персонал за длъжност…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността Експерт „Социални дейности“ – 5 работни места, в изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“.

СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността Експерт „Социални дейности“ – 5 работни места, в изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“. Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със Заповед № 402/05.02.2024 г. на…

Прочетете повече

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ - БУРГАС

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ - БУРГАС   №   ТРИТЕ ИМЕНА ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО Брой точки на теста 1 94-01-2111/18.01.2024 А.Д.Я. 9:00 29 т. 2 94-01-1121/10.01.2024 С.Д.С. 9:10 21 т.   Няма недопуснати до интервю кандидати   Участниците, които…

Прочетете повече

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ"

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ"   № Входящ № Инициали ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО Брой точки на теста 1 94-01-2489/22.01.2024 П.Б.Я. 07.02.2024 г / 9:20 22,5 2 94-01-2328/19.01.2024 Т.С.Б. 07.02.2024 г / 9:30 21 т. Недопуснати до интервю 1 94-01-2285/19.01.2024 С.Р.Т. Не…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ,,СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК   НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ,,СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ОБЩИНА БУРГАС     Въз основа на разглеждане на представените документи от кандидатите, Комисията реши:   Допуска до втори кръг за събеседване следните кандидати:   Диляна Томова Ламбова Стефан…

Прочетете повече

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТ „УПРАВИТЕЛ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТ „УПРАВИТЕЛ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжност "Управител", допуснати до явяване на тест са следните кандидати:  …

Прочетете повече

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

  С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Комуникация и информация", допуснати до…

Прочетете повече