Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас В първия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Координатор – младежки дейности“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас по Компонент 2 на проекта Осигуряване на…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“ Въз основа на събрани документи, Комисия , определена със Заповед РД135(13-10)/ 13.09.2023г. на директора на Дом за стари хора, разгледа и оцени кандидатите и реши: Допуска до събеседване следният кандидат:…

Прочетете повече

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" “ И ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" “ И ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“,   № ТРИТЕ ИМЕНА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО Брой точки на теста 1 Нина Терзиева 14:00 21 т. 2 Станимира Господинова 14:10 20,5 т. 3 Нели Вълчанова 14:20 20 т.…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Комуникация и информация", допуснати до явяване…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги", допуснати…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в Детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в Детско и училищно здравеопазване   След извършена проверка на постъпилите в деловодната система документи за кандидатстване по публикуваната обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“   След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикуваната обява за свободни работни места за длъжността „Училищен лекар“ в „Детско и училищно здравеопазване“, комисия, определена със…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР/СТ.ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ ООС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР/СТ.ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ ООС   Днес, 07.07.2023 г. въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността комисията допуска до интервю, следните кандидати:   № по ред Трите имена на кандидата   Час за явяване на интервю 1 Антония Маринова…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в Детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в Детско и училищно здравеопазване   След извършена проверка на постъпилите в деловодната система документи за кандидатстване по публикуваната обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в…

Прочетете повече