СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Септември 2022, 09:18
Валидно до: Сряда, 21 Септември 2022, 00:00

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

 

След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикувана обява на сайта на Община Бургас за обществени възпитатели, Оперативно бюро към МКБППМН, реши:

 1. Допуска до събеседване следните кандидати:
 1. Светозар Добрев Янев
 2. Веселина Георгиева Джуфова
 3. Иванка Георгиева Обретенова
 4. Калина Георгиева Коршутова
 5. Койна Петрова Ванишева
 6. Таня Янкова Тодорова
 7. Силвия Кузова Цакова
 8. Анета Георгиева Фотева
 9. Гергана Иванова Желева
 10. Деяна Иванова Манолова
 11. Петя Рускова Василева
 12. Георги Тодоров Георгиев
 13. Николай Кръстев Кръстев
 14. Ирина Тодорова Петрова
 15. Стоянка Николова Шахова
 16. Господинка Георгиева Станболиева
 17. Антоанета Вълкова Димчева
 18. Стефан Костов Коларов

 

Недопуснати до събеседване следните кандидати:

 1. Иван Русев Иванов
 2. Стоян Костадинов Палов
 3. Иванка Димитрова Димитрова
 4. Ивелина Миткова Раянова

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по телефона и поканени за събеседване.

 

Десислава Василева
Секретар на МКБППМН

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 856 Последна промяна: 16:52:32, 28 октомври 2022