СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 00:00
Валидно до:

 

ОБЩИНА БУРГАС

ул. „Александровска” № 26

 

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а

учител – 1 работно място

и

образователен медиатор – 1 работно място,

в изпълнение на Проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“. Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 93/10.01.2023 г. на заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, реши:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УЧИТЕЛ“ допуска до интервю следните кандидати:

№ Име, презиме и фамилия Разпределение по часове

  1. Донка Лекова Йорданова  14:10 часа
  2. Мариета Тихомирова Балева 14:20 часа

Недопуснати кандидати:  няма

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ допуска до интервю следните кандидати:

№ Име, презиме и фамилия Разпределение по часове

  1. Антония Иванова Стойчева-Димитрова 14:30 часа
  2. Искра Пламенова Стоянова 14:40 часа

Недопуснати кандидати: няма

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 19.01.2023г. в посочените часове, в сградата на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, ет. 2, стая 209.

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 413 Последна промяна: 12:22:20, 17 януари 2023