СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „образователен медиатор“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 6 Февруари 2023, 17:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Февруари 2023, 17:00

 

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

ул. „Александровска” № 26

 

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „образователен медиатор“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а, в изпълнение на Проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“.

Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 390/06.02.2023 г. на заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, реши:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ допуска до интервю следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

 

Разпределение по часове

  1. Филип Андреев Ставрев

14:30 часа

 

  1. Дияна Христова Никова

14:40 часа

 

Недопуснати кандидати:

- няма

 

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 09.02.2023г. в посочените часове, в сградата на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, ет. 2, стая 209.

 

УТВЪРДИЛ:

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 247 Последна промяна: 17:04:50, 06 февруари 2023