Списък на допуснати и недопуснати до интервю - събеседване кандидати за длъжността: старши счетоводител – 2 работни места, съгласно чл.67, ал.1 от Кодекса на труда в Дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „Финансово-счетоводни дейности“ при общинска адм...

Публикувано на: Вторник, 21 Май 2024, 13:40
Валидно до: Сряда, 29 Май 2024, 11:30

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснати до интервю - събеседване кандидати за длъжността:

 

старши счетоводител – 2 работни места, съгласно чл.67, ал.1 от Кодекса на труда

в Дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „Финансово-счетоводни дейности“

при общинска администрация на Община Бургас

 

       Въз основа на преценката на подадените документи комисията реши:

                                                                                                          

         Допуска до интервю–събеседване по установения график, следните кандидати:

 

 

Име и фамилия

 

час на

влизане за интервю-събеседване

 

1.  Кремена  Танева, вх. № 94-01-15913/13.05.2024 г.

10.00

2. Савелина Ковачева–Кирова, вх. № 94-01-16020/14.05.2024 г.

10.15

3. Златина  Петкова, вх. № 94-01-16050/14.05.2024 г.

10.30

4. Мария  Кирова, вх. № 94-01-16244/15.05.2024 г.

10.45

5. Антония  Дачева, вх. № 94-01-16534/17.05.2024 г.

11.00

6. Фатме Джемал, вх. № 94-01-16632/17.05.2024 г.

11.15

 

 

Посочените кандидати, следва да се явят в указаното време за провеждане на интервю-събеседване, като на всеки участник се дават по петнадесет минути на 29.05.2024 г. от 10:00 часа в стая №105, ет.1 в сградата на Община Бургас с адрес: ул. „Александровска“ 26.

 

           

           Недопуснати кандидати.

 

          

  

Име и фамилия

 

Основание за недопускане

1. Никола  Димов, вх. № 94-01-15985/14.05.2024 г.

 

Липса на професионален опит

 

 

            

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

                                /С. Апостолов/

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 13:46:24, 21 май 2024