Спортна медицина

Размер на шрифта: A A A Назад

Звено "Спортна медицина" в "Медицински център ІІІ-Бургас" ЕООД

Звено "Спортна медицина" в "Медицински център ІІІ-Бургас" ЕООД

Към структурата на "Медицински център III – Бургас“ ЕООД се разкрива звено по "Спортна медицина“, което ще предоставя специализирани медицински услуги за всички спортисти при равнопоставени условия. Необходимата медицинска техника е закупена благодарение предоставения от Община Бургас капиталов трансфер в размер на – 60 000 лв.

Новооткритото звено ще се ръководи от д-р Христо Вълчев, който е с две придобити специалности – "Спортна медицина“ и "Физикална и рехабилитационна медицина“.

Ползващите услугите на звеното спортисти ще могат да се възползват и от услугите на останалите специалисти, работещи в Медицинския център. Освен задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи, специалистите от звено "Спортна медицина“ ще предоставят и възстановителни следсъстезателни програми, възстановителна рехабилитация след спортен травматизъм и всякакви услуги, свързани с рехабилитацията и възстановяването на спортистите.

В бизнес плана на лечебното  заведение е заложено в най-скоро време да се закупи и монтира техника за водо и калолечение.

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "Медицински център III Бургас" ЕООД

Списък на спортните клубове преминали периодични прегледи в "Медицински център III - Бургас" ЕООД за 2020 г.