Справка за адрес на секция

Адреси на избирателни секции утвърдени със Заповед №2707/23.09.2021 г. на кмета на Община Бургас

СЕКЦИЯ

ОБЩИНА БУРГАС

Избори за ПВР и НП на 14.11.2021 г.

 

ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

Адреси на избирателни секции утвърдени със Заповед №2707/23.09.2021 г. на кмета на Община Бургас

1

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

2

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

3

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

4

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

5

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

6

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

7

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

8

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

9

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

10

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

11

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

12

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

13

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

14

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

15

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

16

гр. Бургас

ОУ "Св. Княз Борис І-ви"

17

гр. Бургас

Търговска гимназия

18

гр. Бургас

Търговска гимназия

19

гр. Бургас

Търговска гимназия

20

гр. Бургас

ОУ "П.Р. Славейков"

21

гр. Бургас

ОУ "П.Р. Славейков"

22

гр. Бургас

ОУ "П.Р. Славейков"

23

гр. Бургас

ОУ "П.Р. Славейков"

24

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

25

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

26

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

27

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

28

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

29

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

30

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

31

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

32

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

33

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

34

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

35

гр. Бургас

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

36

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

37

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

38

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

39

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

40

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

41

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

42

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

43

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

44

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

45

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

46

гр. Бургас

ПГРЕ "Г.С. Раковски"

47

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

48

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

49

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

50

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

51

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

52

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

53

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

54

гр. Бургас

СУ "Иван Вазов"

55

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

56

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

57

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

58

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

59

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

60

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

61

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

62

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

63

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

64

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

65

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

66

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

67

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

68

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

69

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

70

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

71

гр. Бургас

ОУ "Любен Каравелов"

72

гр. Бургас

кв. Крайморие Административна сграда

73

гр. Бургас

кв. Крайморие Административна сграда

 

 

 

 

ЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

74

гр. Бургас

кв. Акации Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов"

75

гр. Бургас

кв. Акации Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов"

76

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

77

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

78

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

79

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

80

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

81

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

82

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

83

гр. Бургас

кв. Победа ОУ "Христо Ботев"

84

гр. Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

85

гр. Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

86

гр. Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

87

гр. Бургас

Клуб на пенсионера м. с. Върли бряг

88

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

89

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

90

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

91

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

92

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

93

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

94

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

95

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

96

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

97

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

98

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

99

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

100

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

101

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

102

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

103

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

104

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

105

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

106

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

107

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

108

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

109

гр. Бургас

ОУ "Найден Геров"

110

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

111

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

112

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

113

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

114

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

115

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

116

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

117

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

118

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

119

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

120

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

121

гр. Бургас

СУ "Петко Росен"

122

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

123

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

124

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

125

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

126

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

127

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

128

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

129

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

130

гр. Бургас

ОУ "Елин Пелин"

131

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

132

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

133

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

134

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

135

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

136

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

137

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

138

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

139

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

140

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

141

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

142

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

143

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

144

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

145

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

146

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

147

гр. Бургас

СУ "Константин Петканов"

148

гр. Бургас

кв. Горно Езерово ОУ "Васил Левски"

149

гр. Бургас

кв. Горно Езерово ОУ "Васил Левски"

150

гр. Бургас

кв. Горно Езерово ОУ "Васил Левски"

 

 

 

 

ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ"

 

151

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

152

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

153

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

154

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

155

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

156

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

157

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

158

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

159

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

160

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

161

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

162

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

163

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

164

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

165

гр. Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

166

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

167

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

168

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

169

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

170

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

171

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

172

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

173

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

174

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

175

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

176

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

177

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

178

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

179

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

180

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

181

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

182

гр. Бургас

ОУ "Антон Страшимиров"

183

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

184

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

185

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

186

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

187

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

188

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

189

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

190

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

191

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

192

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

193

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

194

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

195

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

196

гр. Бургас

СУ "Епископ Константин Преславски"

197

гр. Бургас

кв. Лозово Читалищен салон на Административна сграда

198

гр. Бургас

кв. Лозово Детска градина "Коледарче"

199

гр. Бургас

кв. Банево ОУ "Иван Вазов"

200

гр. Бургас

кв. Банево ОУ "Иван Вазов"

201

гр. Бургас

кв. Банево ОУ "Иван Вазов"

202

гр. Бургас

кв. Ветрен ОУ "Христо Ботев"

203

гр. Бургас

кв. Ветрен ОУ "Христо Ботев"

204

гр. Бургас

кв. Ветрен ОУ "Христо Ботев"

205

гр. Бургас

кв. Ветрен Възстановителна база "Черноморец"

 

 

 

 

ЦАУ "ИЗГРЕВ"

 

206

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

207

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

208

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

209

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

210

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

211

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

212

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

213

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

214

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

215

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

216

гр. Бургас

ОУ "Георги Бенковски"

217

гр. Бургас

НЕГ "Гьоте"

218

гр. Бургас

НЕГ "Гьоте"

219

гр. Бургас

НЕГ "Гьоте"

220

гр. Бургас

НЕГ "Гьоте"

221

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

222

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

223

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

224

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

225

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

226

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

227

гр. Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

228

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

229

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

230

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

231

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

232

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

233

гр. Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский"

234

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

235

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

236

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

237

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

238

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

239

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

240

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

241

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

242

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

243

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

244

гр. Бургас

СУ "Йордан Йовков"

245

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

246

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

247

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

248

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

249

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

250

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

251

гр. Бургас

АЕГ "Гео Милев" /бивше ОУ "Добри Чинтулов"/

252

гр. Бургас

Административна сграда на V-ти км.

253

гр. Бургас

кв. Сарафово ОУ "Христо Ботев"

254

гр. Бургас

кв. Сарафово ОУ "Христо Ботев"

255

гр. Бургас

кв. Сарафово ОУ "Христо Ботев"

256

гр. Бургас

кв. Сарафово ОУ "Христо Ботев"

257

гр. Бургас

кв. Сарафово ОУ "Христо Ботев"

258

гр. Бургас

кв. Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"

259

гр. Бургас

кв. Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"

260

гр. Бургас

кв. Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"

261

гр. Бургас

кв. Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"

262

гр. Бургас

кв. Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"

263

гр. Бургас

кв. Черно море СУ "Христо Ботев"

264

гр. Бургас

кв. Черно море СУ "Христо Ботев"

265

гр. Бургас

кв. Черно море СУ "Христо Ботев"

 

 

 

 

ЦАУ "ЗОРА"

 

266

гр. Бургас

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

267

гр. Бургас

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

268

гр. Бургас

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

269

гр. Бургас

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

 

 

 

270

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

271

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

272

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

273

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

274

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

275

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

276

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

277

гр. Бургас

ОУ "Братя Миладинови"

278

гр. Бургас

Професиона гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

279

гр. Бургас

Професиона гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

280

гр. Бургас

Професиона гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

281

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

282

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

283

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

284

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

285

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

286

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

287

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

288

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

289

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

290

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

291

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

292

гр. Бургас

ОУ "П.К. Яворов"

293

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

294

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

295

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

296

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

297

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

298

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

299

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

300

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

301

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

302

гр. Бургас

ОУ "Васил Априлов"

303

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

304

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

305

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

306

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

307

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

308

гр. Бургас

Професионална гимназия по транспорт

 

 

 

 

ЦАУ "ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

 

309

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

310

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

311

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

312

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

313

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

314

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

315

гр. Бургас

кв. Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"

 

 

 

 

СЪСТАВНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

316

с. Братово

Читалище

317

с. Брястовец

Читалище "Светлина"

318

гр. Българово

ОУ "Васил Левски"

319

гр. Българово

ОУ "Васил Левски"

320

с. Димчево

Читалище

321

с. Драганово

Читалище "Любен Каравелов"

322

с. Извор

Пенсионерски клуб

323

с. Изворище

Сграда на бивше ОУ "Христо Ботев"

324

с. Маринка

Административна сграда на кметството

325

с. Миролюбово

Пенсионерски клуб

326

с. Равнец

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

327

с. Равнец

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

328

с. Твърдица

Детска градина "Чайка"