Средни училища

Средни училища

Средни училища

СУ "Св.св.Кирил и Методий"

СУ "Св.св.Кирил и Методий"

"Площад Св.св.Кирил и Методий" №1
Директор: Снежана Няголова
Тел. 056 846033
Пом.Директори 056843 398, 056/846 031
Канцелария: 056846 034
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас е наследник на първото българско училище в града. То излъчва атмосфера на уют, сигурност и усет за модерност чрез непрекъснатото обновяване на материалната база - нови компютърни кабинети, собствена художествена галерия - място за изява на творческите заложби на учениците. Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Тук се обучават над 1150 ученици от І до ХІІ клас. Ежегодно се осъществява прием след IV клас в паралелка с разширено изучаване на Изобразително изкуство и след VІІ клас в следните профили:
1. Икономическо развитие - География и икономика. Обучението подготвя учениците да се ориентират в пространствените измерения на най-важните проблеми на съвременността, да разбират значението на природните и социалните ресурси за развитие на икономиката, да изучават географската основа на проблемите и конфликтите в глобален, регионален, национален и локален обхват, както и да изучават географските предпоставки на евроинтеграцията и утвърждаването на България като част от европейското, икономическо, политическо и културно пространство.
2. Софтуерни и хардуерни науки. Учениците овладяват съвременните информационни технологии, развиват уменията си по програмиране, предпечатна подготовка, графичен дизайн, уеб дизайн, моделиране на процеси и обекти, овладяват езици като Visual Basic, Visual Basic for Application, XHTML, XML, CSS и JavaScript, както PHM и MySql за създаване на уеб базирани приложения. Изучават основи на цифровата фотография, обработка на цифрови изображения - растерна, векторна и фрактална графика. Изучават текстообработка, създаване на електронни таблици и база данни.
3. Изобразително изкуство - учениците изучават основите на декоративното рисуване, пространствен, графичен и моден дизайн, живопис, иконопис, стъклопис, скулптура, компютърна графика, история на изкуството.
Всички профили включват интензивно или разширено изучаване на английски език. Учениците получават задълбочени знания по учебните предмети, участват успешно в международни, национални и общински конкурси, състезания и проекти.

За повече информация посетете: http://sukim.bg/ - СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас.

СУ "Св.св.Кирил и Методий"

 
 

СУ "Иван Вазов"

СУ "Иван Вазов"

ул. "Хр. Ботев" №42
056 817 690; 0899 181 047 - Директор
056 817 693 - Канцелария
056 994 179; 0899 127 985 - Зам.-директор по учебната дейност
056 994 179; 0893 354 605 - Зам.-директор по административно-стопанската дейност
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "Иван Вазов" е училище с над 60 годишна история и традиции. Мисията на неговия екип е да  предостави модерно образование и възпитание на учениците, така че те да се чувстват уверени в себе си и да желаят да развиват своите способности.

В училището се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас, както и деца в полуинтернатни подготвителни групи. Също така, от 1-ви до 8-ми клас се предлага обучение в целодневна организация на учебния ден.

В гимназиален курс се осъществява професионално обучение по специалност "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове", която отговаря на нуждите и даденостите на региона и на търсенето на работна сила в сферата на здравеопазването и на туризма, не само в България, но и в чужбина.

Училището работи съвместно с работодатели в областта на СПА, УЕЛНЕС и балнеологични центрове, както и с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас. От много години то е привлекателно и с керамичната си работилница, в която по-малките ученици творят и извайват красиви предмети.

Учениците участват в разнообразни извънкласни дейности. Учителите ги мотивират и работят допълнително с тях, в резултат на което са завоювани призови места в олимпиади и състезания.

Гордеем се с имената на известни литератори, юристи, икономисти, лекари и политици, учили тук - неповторимата Петя Дубарова, нейната сестра д-р Елица Дубарова, олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов, артистите Димитър Рачков, Тончо Токмакчиев, Христо Симеонов и Емил Марков.

Вдъхновени от техния триумф, ние държим високо главите си и не спираме да дерзаем за просвещението на следващите поколения!

За повече информация посетете нашият сайт: http://www.ivazov-burgas.com/bg - СУ "Иван Вазов" гр.Бургас

СУ "Иван Вазов" гр.Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

СУ "Димчо Дебелянов"

к-с Славейков, до бл.
Директор: Стоев
Моб.тел.: 0878469551
Пом.Директор:
Моб.тел.: 0878469552; 0878469550
Канцелария:
Моб.тел.: 0878469553
Е-mail: [email protected]

СУ " Димчо Дебелянов" е с 50 годишни традиции в областта на математиката, изкуствата и спорта.

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ddebelyanov-bs.com/

СУ "Димчо Дебелянов" гр.Бургас

 

СУ "Еп. Константин Преславски"

СУ "Еп. Константин Преславски"

Бургас 8010, ж.к. Славейков до бл.44
Директор: Мартин Илиев
Телефон Директор: 056 86 09 05
Телефон Канцелария: 056 86 09 06
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Средно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас е разположено в 30 000-ия жилищен комплекс "Славейков" в четвъртия по големина български град. То е било създадено като основно училище през 1976 г., като първоначално е носило името "Димитър Полянов". През 1987 г. е преобразувано в средно училище, а от 1991 г. носи името "Константин Преславски".

През 1983 г. училището влиза в сегашната си сграда, построена по експериментален за времето си проект. От учебната 2018/2019 година с Решение на Министерския съвет е обявено за иновативно училище.

През учебната 1991/1992 година е разкрит прием след VII клас в профилите "Природоматематически" и "Науки за Земята", от учебната 1999/2000 година е разкрит нов профил "Информатика" с интензивно изучаване на английски език.

През учебната 2020/2021 година в Средно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас се обучават 740 ученици. В начален етап нашите ученици придобиват знания по интегрирани учебни предмети, обхващащи английския език, природните науки и изкуствата. От V до VII клас образователния акцент на училището е върху подготовката по български език и литература и по математика, както и върху изучаването на чужди езици - английски, немски и руски. В гимназиален етап нашите ученици се обучават в профилирани паралелки в профил "Софтуерни и хардуерни науки" и в професионални - по специалностите "Екскурзоводско обслужване" и "Електронна търговия". 

Особено място в училищния живот заемат извънкласните дейности - свързани с природните науки, изкуствата, българските традиции, развиващи дигиталните умения, креативността и творчеството. През последните години учениците ни печелят призови класирания на националните олимпиади по английски и по руски език, по биология и по география, състезания по информатика и по информационни технологии, изложби по изобразително изкуство, конкурси по български език и литература и по философия, състезания по футбол, баскетбол, волейбол и плуване.

Училището ни участва по национални и международни проекти. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата "Обичам природата - и аз участвам" на Министерството на околната среда и водите. През 2015 и 2016 г. беше партньор на гимназията в Люлебургас, Турция по трансграничния проект "Фестивал на поколенията", финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2016 г. беше санирана сградата на училището, сменена топлоизолацията на покрива, както и изцяло обновен училищния стол. От 2017  г. е изградена, по проект на програма "Красива България", и достъпна среда за хора с увреждания - рампа, оборудван санитарен възел, подемни платформи между етажите на сградата.

От 1996 г. училището е домакин на ученическата философска конференция "Човек. Свят", чиито организатор е Регионалното управление на образованието - Бургас. От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

Средно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас има богата материална база, която включва специализирани кабинети по чужди езици, природни науки, информационни технологии. През 2019 г. беше открит и Центъра за иновации и изкуства, кръстен на дългогодишния преподавател по дърворезба в училището Илия Шурелов. Училището има богата спортна база - два физкултурни салона, фитнес зала, зала по хореография, плувен басейн, две затревени футболни игрища. В училището е осигурена е денонощна щатна охрана, изградена е система за видеонаблюдение и безжичен Интернет.

Училището участва по Националните програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на министерство на земеделието, промотиращи здравословен начин на хранене. Чрез тях се осигуряват пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти за най-малките ни ученици.

Средно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас: "УСПЯВАМЕ, ЗАЩОТО ТВОРИМ"!

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://preslavski.eu/

СУ "Еп. Константин Преславски"

 
 

СУ "Йордан Йовков"

СУ "Йордан Йовков"

к-с Изгрев до бл.16
Директор: Калина Пенева
Тел. 056 860898
Канцелария: 056 887441
е-mail: [email protected]

 

СУ "Йордан Йовков" Бургас- 40 години  професионализъм за децата на к-с "Изгрев"

В  СУ "Йордан Йовков" - Бургас се обучават и възпитават предимно ученици от комплекс "Изгрев" на гр.Бургас.  Училището е основано през 1979 година и тази година  ще отбележи 40 години от основаването си.  Педагогическите специалисти са квалифицирани, притежават дигитални компетентности, прилагат иновативни методи на обучение, работа в екипи, търсят практическо прилагане на знанията  на учениците в житейски ситуации.

От  2018/2019  учебна година е утвърдено за иновативно училище на МОН, за следващите 3 учебни години. Иновациите са в методите на преподаване  по природни науки в начален етап, чрез прилагане на ИКТ технологии. Предстои разширяване обхвата на иновациите и в прогимназиален етап.

Обучението на учениците  е в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма. Учениците учат на едносменен режим, само І учебна смяна от 08.00 до 13.00 часа. Прилага се целодневна форма на обучение за учениците от І-VII клас, с безплатна занималня от 13.30 ч. до 17.00 ч. за начален етап и от 13.30 до 17.50 часа-за прогимназиален етап. Учениците в гимназиален етап са само в самостоятелна форма на обучение.

Училището разполага с модерна материална база, във всички класни стаи и учебни кабинети има мултимедия, за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание в образователно-възпитателния процес. За обучение по информационни технологии имаме  2 компютърни кабинета, кабелен и безжичен интернет в сградата. Прилага се електронен дневник.  Разполагаме със специализирани кабинети по общообразователните предмети, 2 игротеки за занимания по интереси, 2 ресурсни кабинета, библиотека с 10 000 книги, физкултурен салон, актова зала за тържества, медицински кабинет.

Предлагат се безплатни занимания по интереси в областта на природните науки, технологиите, изобразителното изкуство, спорта. Работи се по проекти и програми на МОН.

Много от учениците на СУ "Йордан Йовков" са носители на престижни награди от регионални, национални и международни конкурси  и състезания в науката , изкуствата и спорта.

 На децата  от начален етап се предоставят  безплатно: подкрепителна закуска, финансирана от МОН, мляко и млечни произведения, сезонни плодове и зеленчуци по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"  на ДФ "Земеделие".

В модерния училищен стол на място ежедневно се приготвя обедно хранене и се прилага електронната система "Училищен стол".  Учениците имат възможност да избират от няколко менюта.

Екипът на СУ "Йордан Йовков" Бургас очаква своите нови ученици, за да им посвети любов, грижи и професионализъм в името на успеха им!


За повече информация за училищния живот и успехите на нашите ученици, моля, посетете: www.jovkov.org или страницата ни във Фейсбук: Успех в СОУ " Йовков" Бургас

СУ "Йордан Йовков" гр.Бургас

СУ "Добри Чинтулов"

СУ "Добри Чинтулов"

ж.к. "Изгрев"до бл. 16
Директор:Милена Дренска
Телефон Директор:056/ 860894
Телефон Зам- директор: 056/ 860896
Телефони Канцелария: 056/ 860895
е-mail: [email protected]


"Къде си вярна,ти,любов народна
къде блестиш,ти,искрa любородна?"

Добри Чинтулов


СУ "Добри Чинтулов" - Бургас е училище с традиции в областта на българското фолклорно изкуство. Неговите възпитаници са ежегодни призьори от различни национални и международни конкурси. Бургаското училище е едно от малкото в страната, предлагащо специализирано обучение по народно пеене, музика и хореография, а изявите на младите таланти продължават да покоряват сърцата на публиката.
През 1951г., училището се отделя като самостоятелно училище.
От 1976г. се премества в приморския ж.к. ,,Изгрев", в нова учебна сграда. Обучението на ученици от гимназиален етап започва през учебната 1983/1984г.През 1990 г. училище "Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.
СУ "Добри Чинтулов" - Бургас има целодневна форма на обучение за І, ІІ , III и IV клас, начален и прогимназиален етап - общообразователна подготовка, както и профил "Изкуства"/. Музика и Хореография /в гимназиален етап/.
Училището разполага с уютни класни стаи, учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка, компютърни кабинети, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за обучение по музика, две танцовални зали, ресурсен кабинет за деца със зрителни нарушения и модерна игротека, както и здравен кабинет, физкултурни салони и ученически стол.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.dchintulov.com

СУ "Добри Чинтулов" гр.Бургас

СУ "Петко Росен"

СУ "Петко Росен"

ж.к. "Меден рудник", зона А
Директор: Даниела Петрова
Телефон Директор: 056/ 85 21 84
Телефони Зам. - директор/и: 056/ 85 21 42
Телефони Канцелария: 056/ 85 21 87
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "ПЕТКО РОСЕН" е училище с общинско финансиране и обучава деца в подготвителен клас и ученици от 1 до 12 клас. Предлага на своите възпитаници много добра общообразователна подготовка и профилиранопрофесионално обучение за ученици в гимназиален етап.
Разполага с модерна учебна база, интерактивни дъски, компютърни кабинети и множество класни стаи.
В училището работят висококвалифицирани преподаватели с дълъг професионален стаж. 
На учениците от начален курс се осигурява целодневен режим на обучение.
Напълно безплатно училището предлага интересни и забавни извънкласни дейности като спорт, изобразително и приложно изкуство, театър, екология, цветарство и други занимания.


За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://www.petko-rosen.com


СУ "Петко Росен" гр.Бургас

СУ "Константин Петканов"

СУ "Константин Петканов"

к-с "М. Рудник", срещу бл.448
Директор: Ивайло Марков
тел/факс: 056 852694
Пом. директор: 056 852709, 056 854704
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "Константин Петканов" - Бургас е открито през 1984 година в един от най-големите жилищни комплекси - "Меден рудник". Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база - два физкултурни салона, актова зала с 250 зрителски места, три компютърни кабинета с мултимедии, три видеозали с мултимедии, нов кабинет по анимация и единствения в комплекса действащ плувен басейн. Всичките 38 класни стаи на четириетажната сграда са слънчеви и просторни и в тях през настоящата година се обучават 586 ученици. На учениците от 1 до 4 клас е осигурена целодневна организация на обучение, бюфет, столово хранене и безплатна закуска. Съставът на педагогическата колегия е от високо квалифицирани специалисти, психолог, логопед, ресурсен учител. Училището спечели и работи по много проекти, най-значимите от които са:

  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" Творческа лаборатория за аниматори "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ" на стойност 127 562. 21 лв.
  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ "Подавам ти ръка" на стойност 143 259.40 лв

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:https://konstantinpetkanov.net/

СУ "Константин Петканов"

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

кв.Черно море, ул. "Атанас Буров" №10
Директор: Людмила Йорданова
Телефон Директор: 089463123
Телефон канцелария: 055182009
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ    

СУ "Христо Ботев" гр. Бургас, кв. "Черно море" е училище с богата история, добри традиции в образованието и ясна визия за бъдещето.

През 1928 г. в малкото минно селище училището отваря врати и се превръща в център на общността и на знанието. Новата сграда е построена през 1955г., а през 2011г. училището израства в средно общообразователно. Днес то е модерен просветен център, разполагащ със съвременна материална база- кабинети по информационни технологии, по музика и чужд език, физкултурен салон ,интерактивни дъски, мултимедии. Красивият двор предлага отлични условия за спорт и почивка. В училището има постоянно видеонаблюдение и щатна невъоръжена охрана. За най- малките ученици се предоставят закуски, млечни произведения, плодове и зеленчуци по програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие".

Училището предлага универсално образование. Има възможност за гъвкави алтернативни форми на обучение- самостоятелна форма, индивидуална форма, дистанционно обучение, работа в екип и по проекти. Наред със задължителната подготовка се осъществява обучение по интереси в областта на информационните технологии, езиците, математиката, музикално- сценичните изкуства, спорта. За учениците до VII клас е предоставена възможност за целодневно обучение.

Екипът на СУ" Христо Ботев" е висококвалифициран и амбициозен. Учителите се стремят да създадат за учениците атмосфера на обич и доверие. Към личността на детето се подхожда с много любов, търпение и грижа за неговото физическо и духовно израстване.

През учебната 2021/2022 година в СУ "Христо Ботев" за учениците от VIII клас ще бъде разкрита професионална паралелка с профил "Малък и среден бизнес". Това е още една възможност за възпитаниците да разгърнат потенциала си и да се подготвят за бъдещето. Стремежът на ръководството и педагогическия колектив е да се адаптират спрямо нуждите на учениците и да утвърдят позитивното отношение към образованието.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://su-botev.na4alobg.com

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

Директор: инж.Величка Момчилова
гр. Бургас, к/с "Славейков", сградата на СУ "Димчо Дебелянов"
тел.: 0884 452 604, канцелария 0884 368 580
е-mail: [email protected]
 

Вечерната гимназия в Бургас е открита през учебната 1946-1947годинана 7.11 с директор Серафим Дамянов като филиал към мъжката гимназия „Г. С. Раковски“. Разкрити са пет паралелки със 189 ученици. Занятията са се водили в сградата на основната гимназия. Прогимназията се прикрепва към училище „Петър Берон“.

Вечерно средно училище “Захари Стоянов” е доказала необходимостта да съществува, като единственото учебно заведение в Бургаска област, което дава втори шанс на всеки, който иска да завърши средно образование. Нашите възпитаници от различна възраст и с различно ниво на компетенции получават необходимите знания предимно в учебните часове и така имат възможността за реализация на пазара на труда. Заслуга основно имат техните преподаватели, насочили учебния процес изключително в учебните часове.

Вечерно средно училище “Захари Стоянов” – Бургас е училище на добри взаимоотношения и съпричастност, спокойна обстановка и професионализъм от страна на преподавателите. Едно голямо семейство от младежи на различна възраст, с различен етнически произход, с различен социален статус, с различно ниво на познания, в което можещият и знаещият помагат на по-слабите.

Едно училище, в което всеки намира своето място и се чувства добре и обгрижен. Училище, в което на финала всеки ученик е обогатен с житейски опит и знания, готов да сподели с всички носталгията си по Вечерно средно училище.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://vsu-bs.com/

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"