Стипендии на ученици и студенти

Общинска програма "Успешни студенти"

Правила за насърчаване и подкрепа на студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Успешни студенти"

Общинска програма „Бургаски деца“

Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“