Стратегии, планове, програми и правила

Размер на шрифта: A A A Назад
Програма за управление и разпореждане с общинската…

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г.

Решение по т.15 / Протокол №13 (29.09.2020 г.) за Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. се добавя Списък със спортни обекти общинска собственост по чл.104 от Закона за физическо възпитание и спорта