Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършваща дейност в направления "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на територията на ОБщина Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 11 Ноември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас,

от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, които имат нужда от финансова подкрепа да представят в деловодството на община Бургас необходимите документи.

Документите следва да се представят в деловодството на община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26. Крайният срок за предоставяне на документите е до 17:15 часа на 30.11.2023г.

Документи:

  • Заявление за финансово подпомагане (Приложение 1) до Кмета на Община Бургас
  • План-сметка за предвидените разходи (Приложение 2)
  • Годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност-копие, заверено „Вярно с оригинала“ за предходната календарна година
  • Декларация (Приложение 3)
  • Справка-декларация за получени минимални държавни помощи (по образец)

 

ЗАМЕСТНИК–КМЕТ ОЗСДМП
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Файлове:

ПРАВИЛА

ПЛАН-СМЕТКА.pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ-МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2452 Последна промяна: 15:57:24, 08 ноември 2023