Свободни позиции от схемата за поставяне на РИЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на незаетите общински позиции за поставяне на РИЕ към 04.01.2022г.

 

 

С П И С Ъ К

 

със незаети общински позиции за поставяне

на рекламно-информационни елементи от одобрената схема

към 04.01.2022г.

 

І. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“

Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“

Позиции: П-238; П-241; П-243; П-244

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Крайморие/

Позиции: П-39; П-45; П-46; П-48

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Сарафово/

Позиции: П-269; П-277; П-281; П-283; П-284; П-288; П-290; П-292; П-298; П-300; П-313

Свободни позиции от схемата на път I-6/посока ЦГЧ- кв. Ветрен/

Позиции: П-234; П-266

 

 

ІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. „Булаир“

Позиции: Р-35

Свободни позиции от схемата по бул. „Стефан Стамболов“

Позиции: Р-25; Р-58; Р-59; Р-99; Р-100; Р-102;

Свободни позиции от схемата по бул. „Демокрация“

Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44; Р-46; Р-49; Р-50; Р-52; Р-54; Р-66

Свободни позиции от схемата по ул. „Константин Величков“

Позиция: Р-61; Р-63

Свободни позиции от схемата по ул. „Цар Симеон I

Позиция: Р-95; Р-96

Свободни позиции от схемата по ул. „Гладстон“

Позиция: Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. „Мария Луиза“

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. „Иван Вазов“

Позиция: Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по бул. „Сан Стефано“

Позиция: Р-22

Свободни позиции от схемата по ул. „Одрин“

Позиция: Р-84; Р-85;

Свободни позиции от схемата в ж.к. „Изгрев"

Позиции: Р-104; Р-107; Р-108; Р-109; Р-110; Р-112;

Свободни позиции от схемата в ж.к. „Меден рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

Срок за подаване на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/ дни, считано от 04.01.2022г.

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.10.2021г.

 

С П И С Ъ К

на свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 01.10.2021г.

І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: М-1; М-2

Свободни позиции от схемата на път I-6/посока кв. Ветрен- ЦГЧ/

Позиции: М-10*

ІІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“

Свободни позиции от схемата по бул. „Захари Стоянов“

Позиции: П-14; П-16; П-34

Свободни позиции от схемата по бул. „Спортна“

Позиции: П-78

Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“

Позиции: П-65

Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“

Позиции: П-238; П-241; П-242; П-243; П-244; П-245

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Крайморие/

Позиции: П-39; П-43; П-45; П-46; П-48; П-50

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Сарафово/

Позиции: П-277; П-279; П-281; П-283; П-284; П-286; П-288; П-290; П-292; П-298; П-300; П-313; П-314

Свободни позиции от схемата на път I-6/посока ЦГЧ- кв. Ветрен/

Позиции: П-235; П-258; П-266

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по ул. „Александровска“

Позиции: Р-74; Р-77; Р-78; Р-79; Р-81; Р-83

Свободни позиции от схемата по бул. „Булаир“

Позиции: Р-35

Свободни позиции от схемата по бул. „Стефан Стамболов“

Позиции: Р-25; Р-58; Р-59; Р-99; Р-100; Р-102;

Свободни позиции от схемата по бул. „Демокрация“

Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44; Р-46; Р-49; Р-50; Р-52; Р-54; Р-66

Свободни позиции от схемата по ул. „Константин Величков“

Позиция: Р-61; Р-63

Свободни позиции от схемата по ул. „Цар Симеон I“

Позиция: Р-95; Р-96

Свободни позиции от схемата по ул. „Гладстон“

Позиция: Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. „Мария Луиза“

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. „Иван Вазов“

Позиция: Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по бул. „Сан Стефано“

Позиция: Р-22

Свободни позиции от схемата по ул. „Одрин“

Позиция: Р-84; Р-85;

Свободни позиции от схемата в ж.к. „Изгрев"

Позиции: Р-104; Р-107; Р-108; Р-109; Р-110; Р-112;

Свободни позиции от схемата в ж.к. „Меден рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

* Разрешениe за поставяне ще бъдат издадени след демонтиране на поставените рекламно-информационни елементи.

Срок за подаване на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/ дни, считано от 01.10.2021г.

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.07.2021г.

Списък със свободни позиции за поставяне на РИЕ

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 04.01.2021г.

 

I.        Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: М-1;  М-2

 

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока кв. Ветрен - ЦГЧ /

Позиции: *М-10

 

 

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

            Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

Позиции: *П-90

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

Позиции: *П-96

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"

Позиции: П-238; П-241;  П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Транспортна"

Позиции: *П-203; *П-216

            Свободни позиции от схемата по ул. "Спортна"

Позиции: П-78; *П-79

            Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: П-65

          Свободни позиции от схемата по бул. "Захари Стоянов"

Позиции: П-14; П-16; П-34

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ - кв. Крайморие/

Позиции:  П-39;П-40;  П-43;  П-45;  П-46;  П-48 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ - кв. Сарафово/

Позиции: П-277; П-279; П-281; П-283; *П-284; П-286; П-288; П-290; П-292;  П-298; П-300; П-304; П-309; П-313; П-314

 

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока ЦГЧ - кв. Ветрен/

Позиции: П-235; П-258; П-266

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по ул. "Александровска"

 Позиции: Р-74; Р-77; Р-78; Р-79; Р-81;  Р-83

 

            Свободни позиции от схемата по ул. "Мара Гидик"

Позиции: Р-69

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-35

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-25; Р-58; Р-59; Р-99; Р-100; Р-102

 

          Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44; Р-46;  Р-49;  Р-50; ;  Р-52; Р-54; Р-66

 

          Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61; Р-63

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Цар Симеон I"

 Позиция:  Р-95; Р-96

 

 Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Сан Стефано"

 Позиция:  Р-22

 

            Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

            Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

 Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

*Разрешения за поставяне ще бъдат издадени след демонтиране на поставените рекламно-информационни елементи. 

 

 

Срок за подаване на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/ дни, считано от 04.01.2021г.

 

 

Списък със свободни позиции от схемата за РИЕ

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 01.10.2020г.

 

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: М-1;  М-2

 

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока кв. Ветрен - ЦГЧ /

Позиции: М-10*

 

 

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

            Свободни позиции от схемата по бул. "Захари Стоянов"

Позиции: П-14; П-16; П-34

 

            Свободни позиции от схемата по ул. "Спортна"

Позиции: П-78

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: П-65

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Проф. Яким Якимов"

Позиции: П-176; П-178; П-181

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Янко Комитов"

Позиции: П-193

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

Позиции: П-154;  П-163

 

            Свободни позиции от схемата по бул. "Никола Петков"

Позиции: П-237

            Свободни позиции от схемата по бул. "Димитър Димов"

Позиции: П-221; П-225

            Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"

Позиции: П-238; П-241;  П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ - кв. Крайморие/

Позиции:  П-39;П-40;  П-43;  П-45;  П-46;  П-48 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ - кв. Сарафово/

Позиции: П-277; П-288; П-298; П-300; П-304; П-283

 

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока ЦГЧ - кв. Ветрен/

Позиции: П-266

 

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по ул. "Александровска"

 Позиции: Р-74; Р-77; Р-78; Р-79; Р-81;  Р-83

 

            Свободни позиции от схемата по ул. "Мара Гидик"

Позиции: Р-69

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-35

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-58; Р-59; Р-99; Р-100; Р-102;

 

          Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44;  Р-49;  Р-50; ;  Р-52; Р-54; Р-66

 

          Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61; Р-63

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Цар Симеон I"

 Позиция:  Р-95; Р-96

 

 Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

 Свободни позиции от схемата по бул. "Сан Стефано"

 Позиция:  Р-22

 

            Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

            Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

 Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

 

* Съществуващо съоръжение с влязла в сила заповед за премахване;

 

 

Срок за подаване на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/ дни, считано от 01.10.2020г.

 

 

Свободни позиции от схемата за поставяне на РИЕ

 

 

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 01.07.2020г.

 

І. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

 

Свободни позиции от схемата на път I-6/посока кв. Ветрен- ЦГЧ/

Позиции:  М-10**

ІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Захари Стоянов"

Позиции: П-16; П-34

 

Свободни позиции от схемата по бул.  "Тодор Александров"

Позиции: П-65

 

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48; 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв. Сарафово/

Позиции: П-277; П-298; П-304; П-283

          ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по ул. "Александровска"

 Позиции: Р-74*; Р-77*; Р-79*; Р-78*; Р-81*;  Р-83*

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-58; Р-59; Р-99; Р-100; Р-102;

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44;  Р-49;  Р-50; ;  Р-52; Р-54; Р-66

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61; Р-63

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Цар Симеон I"

 Позиция:  Р-95; Р-96

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Сан Стефано"

 Позиция:  Р-22

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

** Съществуващо съоръжение с влязла в сила заповед за премахване;

* Разрешения за поставяне ще бъдат издадени след демонтиране на поставените рекламно-информационни елементи.

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.07.2020г.

 

Списък на свободните позицииот схемата за поставяне на РИЕ към 01.04.2020г.

С П И С Ъ К
на  свободните позиции от схемата за поставяне
на рекламно-информационни елементи към 01.04.2020г.

 

I. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"
Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"
Позиции: М-1;  М-2

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока кв. Ветрен - ЦГЧ /
Позиции: М-10*

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"
Свободни позиции от схемата по бул. "Захари Стоянов"
Позиции: П-16; П-34
Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"
Позиции: П-65
Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"
Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"
Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв. Крайморие/
Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв. Сарафово/
Позиции: П-277; П-298; П-304

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"
Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"
Позиции: Р-36; Р-38; Р-41; Р-44; Р-49; Р-50; Р-52; Р-54; Р-66

Свободни позиции от схемата по бул. "Сан Стефано"
Позиции: Р-22

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"
Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"
Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"
Позиция:  Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"
Позиции: Р-10; Р-11; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"
Позиция:  Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"
Позиция: Р-84;  Р-85

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"
Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"
Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

*Съществуващо съоръжение с влязла в сила заповед за премахване.

 Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.04.2020г.

Списък на свободните позицииот схемата за поставяне на РИЕ към 02.01.2020г.

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: М-1;  М-2

 

Свободни позиции от схемата на път I-6, /посока кв. Ветрен - ЦГЧ /

Позиции: М-10*

 

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

Позиции: П-142

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

Позиции: П-52

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв. Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв. Сарафово/

Позиции: П-298; П-304

 

Свободни позиции от схемата в кв. Сарафово

Позиции: П-302

 

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

Позиции: Р-38; Р-41; Р-52

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

Позиция:  Р-61

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

*Съществуващо съоръжение с влязла в сила заповед за премахване.

 

 Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 02.01.2020г.

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.10.2019г.

 

I.      Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІI.      Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13;П-25; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48 

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298; П-304

            Свободни позиции от схемата в кв.Сарафово

Позиции: П-302

III.     Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-38; Р-41

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.10.2019г.

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.07.2019г.

I.         Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: * М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

Позиции: *П-124 

Свободни позиции от схемата по ул. "Цар Симеон I"

Позиции: *П-107 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

Позиции: *П-142 

Свободни позиции от схемата по бул. "Транспортна"

Позиции: *П-201 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

Позиции: *П-95; *П-52 

Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48;  

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

Свободни позиции от схемата по бул. "Алеко Богориди"

Позиции: *Р-91

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41; *Р-45 ; *Р-46 

Свободни позиции от схемата по бул. "Цар Симеон I"

Позиции:* Р-93; *Р-94

Свободни позиции от схемата по бул. "Александровска"

Позиции: *Р-68

Свободни позиции от схемата по ул. "24 Черноморски пехотен полк"

 Позиции: Р-65

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: *Р-25; Р-99; Р-100; Р-102

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61 

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9 

*Разрешения за поставяне ще бъдат издадени след демонтиране на поставените рекламно-информационни елементи. 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.07.2019г.

file Крайморие
file Сарафово
file Ветрен
file Меден Рудник
file Изгрев - Славейков
file ЦГЧ
file Победа - Акации

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.04.2019г.

 

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 01.04.2019г.

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

    Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48; 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41

 

Свободни позиции от схемата по ул. "24 Черноморски пехотен полк"

 Позиции: Р-65

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.04.2019г.

 

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ към 02.01.2019година

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 02.01.2019г.

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

    Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48; 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298; П-283

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Димитър Димов"

 Позиции: Р-65

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 02.01.2019г.

 

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 02.07.2018г.