Списък с незаети общински позиции

Списък на незаети общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи, актуален към 01.04.2024г.

С П И С Ъ К  на  незаетите общински позиции за поставяне  на рекламно-информационни елементи  от одобрената схемата към 01.04.2024г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“  Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“  Свободни позиции от схемата по бул.  „Захари Стоянов“ Позиции: П-16…

Прочетете повече

Списък на незаети общински позиции към 02.01.2024г.

С П И С Ъ К на незаетите общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи от одобрената схемата към 02.01.2024г.   І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1   IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции:…

Прочетете повече

Списък на незаети общински позиции към 02.10.2023г.

С П И С Ъ К на незаетите общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи от одобрената схемата към 02.10.2023г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции: П-238; П-241;…

Прочетете повече

Списък на незаети общински позиции към 03.07.2023г.

С П И С Ъ К на незаетите общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи от одобрената схемата към 03.07.2023г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции: П-238; П-241;…

Прочетете повече

Списък на незаети общински позиции към 03.04.2023 г.

С П И С Ъ К на незаетите общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи от одобрената схема към 03.04.2023 г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции: П-238; П-241;…

Прочетете повече

Списък на незаети общински позиции към 03.01.2023г.

С П И С Ъ К на незаетите общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи от одобрената схемата към 03.01.2023г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции: П-238; П-241;…

Прочетете повече

Списък с незаети общински позиции към 03.10.2022г.

С П И С Ъ К с незаети общински позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 03.10.2022г.   І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. „Тодор Александров“ Позиции: М-1 IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул. „Одрин“ Позиции: П-238; П-241; П-243;…

Прочетете повече

Списък на незаетите общински позиции, актуален към 01.07.2022г.

ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]   С П И С Ъ К на незаети общински позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 01.07.2022г. І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от…

Прочетете повече

Списък на незаетите общински позиции към 04.04.2022г.

   С П И С Ъ К на незаетите общински позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 04.04.2022г.     І. Рекламно-информационни елементи тип „Мегаконструкция“ Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров" Позиции:  М-1;    IІ. Рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ Свободни позиции от схемата по бул.  „Одрин“…

Прочетете повече