Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Търговска гимназия

Сграда - Търговска гимназия

Сграда - Търговска гимназия

Духова музика - Търговска гимназия

Духова музика - Търговска гимназия

Мъжки отбор по Хандбал - Търговска гимназия

Мъжки отбор по Хандбал - Търговска гимназия

Компютърен кабинет - Търговска гимназия

Компютърен кабинет - Търговска гимназия

Ученик на Търговска гимназия - Рафи Бохосян - победител в музикалния формат Х-Factor

Ученик на Търговска гимназия - Рафи Бохосян…