Техническа инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор „рибарство“, насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас. Проектът допринася за постигането на следните специфични цели: ► Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона; ►…

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА…

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА) В КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проекта: Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на територията на покрита лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане на следните специфични цели: ► Създаване на условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ (БИВША М. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ), ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив. Местоположението на обекта е в ПИ 07079.10.1245 по…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на покрита лодкостоянка в кв. "Крайморие", гр. Бургас, известен с дългогодишни традиции в риболова и рибовъдството. Кварталът е с постоянно население от 851 души, като на територията му е регистрирано рибарско сдружение "Крайморие", в което членуват 40 човека. До настоящия момент подобно хидротехническо съоръжение (ХТС), служещо като…

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА…

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Резюме: Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и "Регионално…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ.…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ. "МЕДЕН РУДНИК", ГР. БУРГАС - 2 ЕТАП: РАЗШИРЕНИЕ

Подготовка на техническа документация и съпътстващите строителни разрешения, възлагане на дейностите по строителството на заложените в идейният проект на ПСОВ съоръжения за постигане на пълен проектен капацитет на ПСОВ Меден Рудник- изпълнение на втори и трети етап от първоначалния проект за реконструкция и разширение на ПСОВ -Меден Рудник. С изграждането…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖИТЕ В КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС

Проектът обхваща проектиране и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи със сградни отклонения в 13- те жилищни квартала на територията на местностите "Менафхенде" и "Манастирското", образувани по плана за улична регулация. В рамките на проекта е обследван капацитетът на съществуващата помпена станция с възможността за…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА КВАРТАЛИТЕ БАНЕВО, ВЕТРЕН И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС

Статус: Приключил Постигнати резултати: √ изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа; √ изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация; √ рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията; √ изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията; √…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Основна цел: Цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, водещо до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход…