ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 30 Май 2022
Публикувано от: Камер Ахмедов
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор „рибарство“, насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас.

Проектът допринася за постигането на следните специфични цели:
► Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона;
► Опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона;
► Подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност;
► Подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.

Основната дейност по проекта е изграждане на защитена рибарска лодкостоянка, с капацитет на съоръжението за 20 лодки с дължина до 12 м. 

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023г.

Размер на БФП: 799 952,05 лв.

Договор за БФП: МДР-ИП-01-101/19.05.2022

Средствата са по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство,  процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”.  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 331 Последна промяна: 12:07:34, 30 май 2022