ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА) В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСК

Понеделник, 13 Март 2023
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА) В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСК

Проект № BG14MFOP001-4.062-0002-C02

Община Бургас е към края на изпълнението на проект „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно  укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“. С реализирането му рибарите ще имат възможност да се възползват от ново изградената  ремонтна работилница за рибарски лодки с площ около 150 м2. Сградата е позиционирана в непосредствена близост с пристанището. Халето представлява помещения с обслужващ характер. Работното пространство е в северната част на постройката, като има връзка с хладилно помещение в което се предвижда да има разположен фризер с ледогенератор . Конструкцията е от стоманобетонни елементи и термопанели. Визията е съобразена с цялостната концепция на Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“. Освен ново изградената ремонтна работилница за рибарски лодки към проекта са монтирани и модулни понтони. Механизмът за закрепването им позволява те да бъдат местени без усилия и да се монтират на ново място в зависимост от нуждите за обслужване на плавателните съдове. За безопасността на лодките са осигурени специални отбивни устройства – фендери. Те изпълняват ролята на буфер между корпуса на плавателния съд и стената на кея и поемат ударите при контакт между тях.

Основна цел: Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на територията на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле).

Специфични цели:
► Създаване на условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите плавателни съдове на територията на лодкостоянката в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле) чрез монтаж на обезопасителни средства;
► Подобряване на нормалното функциониране на рибарското пристанище, безопасността и условията на труд на рибарите на територията на покритатата лодкостоянка в м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле) при извършване на риболовна дейност;
► Подобряване на условията за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов на територията на МИРГ Бургас – Камено;
► Осигуряване на устойчиво развитие на крайбрежния риболов и съхраняване на традициите на риболовната дейност на територията на общината и региона;

Обща стойност: 458 823,01 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 388 770,12 лв.,
От които: 
330 454,60 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 
58 315,52 лв. от Държавния бюджет на Република България

Срокът за изпълнение на дейностите е 27.01.2023г.

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство, подкрепена от ЕФМДР и държавния бюджет, процедура № BG14MFOP001-4.062 „МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено““, АДБФП № МДР-ИП-01-66/27.04.2021.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 387 Последна промяна: 11:36:23, 13 март 2023