ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ, И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Четвъртък, 4 Януари 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ, И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проектното предложение е повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на сектора „Рибарство“ в региона чрез осъвременяване на съществуващата инфраструктура на лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас.

Специфични цели:
► Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизиране на съществуващата инфраструктура на територията на лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас и повишаване на енергийната ефективност; 
► Подобряване условията за съхраняване на улова чрез доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с подобряване качеството на улова и намаляване на отпадъците от акваторията на лодкостоянка „Крайморие“;
► Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на улова и опазване на околната среда чрез доставка на съоръжения и специализирано оборудване за обследване на акваторията и  машини за подводна работа.

По проекта е  извършена доставка и монтаж на преместваем обект предназначен за ремонтна работилница за рибарски лодки, с цел подобряване безопасността и условията на труд на рибарите; доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с подобряване качеството на улова и намаляване на отпадъците от акваторията на лодкостоянката. За повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите разтоварвани на сушата е доставен дрон за обследване и наблюдение на територията. За превенция и поддръжка на акваторията, както и за реакция при нужда от помощ на бедстващи плавателни съдове и други спомагателни и спасителни дейности е доставена лодка,  оборудвана със система за събиране на отпадъци и водорасли, което ще допринесе за намаляване на отпадъците в морските води. В резултат ще се подобрят работните условия и сигурността на рибарите, ще намалят отпадъците в морските води и ще се повиши качеството и контрола и проследяемостта на разтоварване на  сушата продукти.

Обща стойност: 474 132.77лв. 

Срок за изпълнение: 20.12.2023 г.

Проектът се финансира по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020, АДФП № BG14MFOP001-1.027-0002-C01/14.12.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 49 Последна промяна: 16:19:12, 04 януари 2024