Транспорт

Възлагане на превози, като спешна мярка

ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОЗИ Община Бургас, набира заявления за изпълнение на автобусни превози по линии от областната и републиканска транспортни схеми , квота на община Бургас, които ще бъдат възложени пряко, като спешна мярка съгласно разпоредбата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент…

Прочетете повече

Съобщение

НЕВЪЗЛОЖЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА – КВОТА БУРГАС     На основание Решение на Областен Управител на област Бургас с №РД-09-12/20.04.2022г., като „спешна мярка“ , със срок на изпълнение две години, са възложени част от маршрутните разписания от републиканската транспортна схема – квота Бургас. Остават не…

Прочетете повече