Транспорт

Размер на шрифта: A A A Назад

Данък таксиметров превоз / 2021г.

 

На основание чл.107 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас за 2021, данъчно задължените лица  заплащат част от определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 / триста /лв.

Заинтересованите лица могат да подават документи за издаване на разрешителни за таксиметров превоз в деловодството на Община Бургас, център за обслужване на граждани, всеки работен ден от 8,30ч. до 18,00ч.

Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС

С Договор №04-06-66/692/ от 10.06.2014г. Общински съвет -Бургас от свое име и от името и за сметка на Община Бургас, пряко възлага на "Бургасбус" ЕООД извършването на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас.

От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на Община Бургас,  утвърдена с решение на Общински съвет - Бургас  по Протокол №10/26.04.2016г.

Мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската транспортна  схема в Бургас е с обща  дължина от 485 км.

Гръбнак на схемата са  двете бързи линии "Б1" и "Б2", които  свързват  ж.к."Изгрев" и  ж.к."Славейков" с  ж.к."Меден рудник".

Двете разклонения,  идващи от Терминалите "Изгрев" и "Славейков",  се обединяват  в района на хотел "Мираж" в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов" до  ул. "Сан Стефано".

От Централната автобусна спирка, маршрутът на Бързите автобусни линии продължава по ул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов", ул. "Индустриална", ул. "Спортна", до бул. "Тодор Александров".

По  бул. "Захари Стоянов" те  достигат до Терминал "Меден Рудник", за да обслужат и най-големия жилищен район на града.

Друг ключов елемент от новата транспортна схема са захранващите линии. Благодарение на тях градският транспорт ще има възможност да обслужва по-ефективно вътрешността на кварталите.

Други две автобусни линии обслужващи най-големия жилищен комплекс на града -М.Рудник са автобусни линии №Б11 и Б12, осъществяващи връзка с ж.к.Лазур, ж.к. Зорница, ж.к.Изгрев ,съответно ж.к.Славейков.

Захранващи линии,   са  №12  от Терминал "Славейков", по маршрута на старата линия №12,  Автогара "Запад", Терминал "Юг", покрай Морската градина,  Терминал "Изгрев", бул. "Проф. Яким Якимов", Терминал "Славейков".

В посока, обратна на маршрута на №12,  се движи  линия №11.

Автобусни линии №3 - до кв. "Банево", №6 - до кв. "Рудник" и линията обслужваща гр.Българово,  след автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), продължават по бул."Демокрация", ул. "Сан Стефано", до АГ "Запад".

Автобусни линии  №7 и №7А от Терминал "Славейков" до кв. Д.Езерово  и кв. "Лозово".

Линия №8 от Автогара "Запад" до кв."Горно Езерово", като определени курсове  ще  обслужват спирките по ул. "Ген. Владимир Вазов" .

С цел намаляване  задръстванията, подобряване транспортната  безопасност и транспортното обслужване, маршрутите на междуселищните  автобусни  линии  се извеждат   от централна градска част и трасето на бързите автобусни линии.

Пороменени са автобусните маршрути по междуселищните линии.

Автобусите обслужващи маршрути  до гр.Българово,  с. Изворище,  с.Брястовец и с. Драганово, се движат по старите маршрути до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), след което продължават по бул. "Демокрация", ул."Сан Стефано"  до АГ "Запад" .

Автобусите обслужващи маршрути до с.Маринка, с. Твърдица и с.Извор, се движат по старите маршрути до автобусна спирка  "Спортна" (Стадион "Черноморец"), след което продължават по бул. "Мария Луиза",ул."Сан Стефано", ул."Одрин"   до АГ "Запад" .

Определените със Заповед на Кмета на Община Бургас  маршрути за движение на територията на  гр.Бургас,  за автобусните линии от областна и републиканска транспортна схема  са следните:

Превозвачите изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на Автогара "ЮГ", се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по бул."Демокрация",  бул."Булаир" до Автогара "ЮГ".

Превозвачите изпълняващи превози  започващи и завършващи на територията на Автогара "Запад" и преминаващите през гр.Бургас,  се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по ул. "Струга" до АГ "Запад".

Движението по определените маршрути е двупосочно.

Таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас

Съгласно решение на Общински съвет - Бургас от 18.09.2002г.(Протокол № 38/18.02.2002г)на територията на Община Бургас могат да работят до 1400 таксиметрови автомобила.

С решение на Общински съвет Бургас по Протокол №17 т.3 , е определен годишен размер на данъка върху таксиметров превоз за община Бургас - 660лв.

Разрешителни за таксиметров превоз се издават по искане на регистриран превозвач, за периода, за който предварително е заплатен данък таксиметров превоз. Разрешението  за таксиметров превоз се комплектоват с три броя холограмни стикери.

Действието на издадено разрешение за таксиметров превоз  на територията наобщина Бупгас се прекратява поради изтичане на срока на валидност, или по искане на превозвачът с нарочна заповед на Кмета на Община Бургас.

Утвърдени места за престой на таксиметрови автомобили на територията на гр.Бургас както следва:

УТВЪРДЕНИ  / ОТПАДНАЛИ     ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.БУРГАС И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ Местонахождение/ адрес Брой места Утвърдени с  Решение на ОбС Бургас  по ............................. Забележка
№ по ред
  ОСВОБОЖДЕНИЕ      
1 ж.к."П.Р.Славейков" , на паркинга  между бл.41 и бл.42 6 Протокол 51/28.04.2015г.
2 ж.к."П.Р.Славейков" , на паркинга  срещу бл.47 7 Протокол 14/26.07.2016г.
3 бул."Проф. Я. Якимов", на паркинга пред бл.34 3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
4 бул."Янко Комитов" ,  в локала на РКС "Черноморие" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
5 бул."Стефан Стамболов" , преди АС до ІІ РПУ 2 Протокол 14/26.07.2016г.
6 на ул."Г.Минков" на обособения паркинг пред ТЦ "Престиж"  2 Протокол 51/28.04.2015г. преди пешеходната пътека 
7 в района на "Пиргосплод", пред входа на паркинга до плувния басейн  3 Протокол 51/28.04.2015г.
8 бул."Тракия", до парк "Славейков", срещу бл.77  8 Протокол 51/28.04.2015г. Отпада
9 на паркинга на АГ"Запад", м/у ул."Дебелт", ул."Пирин" и ул."Арда" 5 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.
10 кв. Долно Езерово - център на паркинга в центъра 3 Протокол 51/28.04.2015г.
11 кв. Лозово на паркинга в центъра 3 Протокол 51/28.04.2015г.
34
ИЗГРЕВ
1 до супермаркет "Пикадили", в локала зад заслона на АС 8 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
2 ж.к. "Изгрев" до Търговски център, в локала към бл.51  -двупосочно, преди АС 6 Протокол 14/26.07.2016г.
3 ж.к."Изгрев", пред бл.43 след АС 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 ж.к."Изрев" до парк "Велека" пред  бл.72 3 Протокол 14/26.07.2016г.
5  на паркинга на РУМ "Велека" 4 Протокол 51/28.04.2015г.
6 ж.к. "Изгрев", срещу бл. 15 - бл.17  5 Протокол 51/28.04.2015г.
7 ж.к. "Изгрев", северно от  бл.31 в улицата вътрешен локал  4 Протокол 51/28.04.2015г.
8 ж.к. "Изгрев", в улицата между  бл.69 и бензиностанция "Петрол" 3 Протокол 14/26.07.2016г.
9 на паркинга пред бл.19 в к-с "Зорница"                                                                                                          (надлез Никола Петков) 5 Протокол 51/28.04.2015г.
10 на паркинга пред новия корпус на МБАЛ 10 Протокол 51/28.04.2015г.
11 в райна на МБАЛ  по улицата  към  СЗ"Бойчо Брънзов" между бл.1 и бл.9  7
12 на паркинга пред стария корпус на МБАЛ 3 Протокол №41/18.11 и 23.11.2010г. синя зона
13 ж.к."Зорница", на паркинга пред бл. 40                                                                          (в района на СЗ "Бойчо Брънзов") 5 Протокол 51/28.04.2015г.
14 ж.к."Зорница", в локално платно зад автобусната спирка, северозападно от бл.2 - бл.3 5 Протокол 51/28.04.2015г.
15 паркинг вход Здравна каса  3 Протокол 51/28.04.2015г.
16 кв. Сарафово - център в паркинга  3 Протокол 51/28.04.2015г.
17 летище Бургас -на паркинга  в района на детелината 6 Протокол 51/28.04.2015г.
75
ЗОРА
1 ул."Адам Мицкевич" до бл.1 на обособени паркоместа 3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул."Демокрация" зад хотел "Космос" (посока ул."Дунав") до бл. 164 след АС  3 Протокол 51/28.04.2015г.
3 бул."Демокрация" до ОУ "В.Априлов" в съществуващия джоб 10 Протокол 51/28.04.2015г.
4 бул."Демокрация",  на паркинга в ж.к."Лазур"  пред бл.77 5 Протокол 51/28.04.2015г.
5 бул."Сан Стефано" до  Храм "Св. Иван Рилски" - в уширението 7 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита
6 бул."Стефан Стамболов", северно от бл.132                                    (подхода към НОИ) 3 Протокол 14/26.07.2016г.
7 бул."Стефан Стамболов", в джоба пред БСУ 5 Протокол 14/26.07.2016г.
8 бул."Стефан Стамболов", в джоба пред РСС 4 Протокол 14/26.07.2016г.
9 бул."Ст. Стамболов", пред бл.32 в ж.к."Братя Миладинови в съществуващия паркинг пред копирен център "Дигитал" 3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
10 до бл.16 в ж.к."Лазур"  3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
11 паркинг в "Морската градина" по пътя за солниците, пред ЖП прелеза  7 Протокол 51/28.04.2015г.
12  ул."Одрин", пред ритуална зала "Вардар" в паркинга между дърветата  5 Протокол 51/28.04.2015г.
13 бул."24-ти пехотен полк"- пред бар-грил "Хепи", на съществуващия паркинг  3 Протокол 51/28.04.2015г.
14  ул. "Копривщица" на съществуващия паркинг пред бл.81              (в района на ОУ"П.Яворов") 3 Протокол 51/28.04.2015г.
15 паркинг на входа на експозиционен център "Флора"  6 Протокол 51/28.04.2015г.
57
ПРИМОРИЕ
1 бул."Демокрация" №104, след автоб. спирка  3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул."Демокрация" - пред  ІІІ-та поликлиника в паркинга 5 Протокол 51/28.04.2015г.
3 на ул. "Цар Петър" - бивша спирка "Централна поща" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 на ул."Цар Симеон -І" в пресечката с ул."Богориди" 4 Протокол №43/09.12 и 14.12.2010г. синя зона
5 ул."Княз Борис" - в района на Борисова градинка (между ул. "Гладстон" и ул. "Ивайло")  5 Протокол 51/28.04.2015г.
6 ул."Гладстон"- срещу "Младежки дом" 4 Протокол 51/28.04.2015г.
7 ул."Ген. Гурко" между бул. "Ст. Стамболов" и ул."Тр. Китанчев"         (на паркинга преди бул."Демокрация") 3 Протокол 51/28.04.2015г.
8 ул."Хр.Ботев" - в уширението преди  ДНА  5 Протокол 51/28.04.2015г.
9 ул."Хр. Ботев"№70 в изграден джоб след спирката  2 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
10 ул."Фердинандова" , пред водна палата 5 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
11 бул."Сан Стефано" в локала пред бл.6  7 Протокол 51/28.04.2015г.
12 ул."Васил Левски" в паркинга на Дом Лукойл 3 Протокол 14/26.07.2016г.
13 на ул."М.Лермонтов" и ул."Богориди" 4 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
14 на ул. "Славянска м/у ул. "Хан Аспарух и ул."Лермонтов"                         (на гърба на храм "Св.Св.Кирил и Методий" 4 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
15 на ул."Цар Симеон -І" до  "Коджакафалията" 4 Протокол №43/09.12 и 14.12.2010г. синя зона
16 ул."Васил Левски" в паркинга пред Районен съд 3 Протокол 14/26.07.2016г. синя зона
17 ул."Цар Калоян" на паркинга м/у ул."Цариградска" и ул."Климент Охридски"- в южния край 2 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.18 от Протокол 44/20.01 и 25.01.2011г.) синя зона
18 бул."Демокрация", в зоната на кръстовище с бул."Богориди" на паркинга в разделителната ивица  3 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.38 от Протокол 43/09.12 и 14.12.2010г.) синя зона                                                 след местата за инвалиди
19 на паркинга на централен вход на ЖПГара 6 Протокол 24/17.09.2009г.                             (от северен вход на централен) Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
20 ул."Княз Ал. Батенберг", преди кръстовището с ул."Константин Фотинов" 5 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.38 от Протокол 43/09.12 и 14.12.2010г.) синя зона
78
ВЪЗРАЖДАНЕ
1 бул."Захари Стоянов", в локалното платно между ул. "Миньорска" и ул."Залесителна"  3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул. "Захари Стоянов" - в района на дискотека "Флирт", в локалното платно югоизточно от бул."З.Стоянов" и югозападно от ул. "Въстанническа" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
3 ул. "Въстаническа" - в района на бл.100 на паркинга пред пазара 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 ул. "Въстаническа" - напречен вход-изход към бл.472  3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
5 в ж.к. "М. Рудник" на съществуващия паркинг пред бл.469  10 Протокол 51/28.04.2015г.
6 в ж.к. "М. Рудник"  в района на втора спирка, южно от СОУ "Петко Росен" 10 Протокол 51/28.04.2015г.
7 в ж.к."М. Рудник", в уширението пред супермаркет "Сара"  3 Протокол 51/28.04.2015г.
32
ОБЩ БРОЙ ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ: 70
ОБЩ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ: 276
БРОЙ МЕСТА В СИНЯ ЗОНА: 38