Транспорт

Размер на шрифта: A A A Назад

Данък таксиметров превоз / 2021г.

  На основание чл.107 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас за 2021, данъчно задължените лица  заплащат част от определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници, в…

Прочетете повече

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС

С Договор №04-06-66/692/ от 10.06.2014г. Общински съвет -Бургас от свое име и от името и за сметка на Община Бургас, пряко възлага на "Бургасбус" ЕООД извършването на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас. От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на…

Прочетете повече