Транспорт

Размер на шрифта: A A A Назад

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС

С Договор №04-06-66/692/ от 10.06.2014г. Общински съвет -Бургас от свое име и от името и за сметка на Община Бургас, пряко възлага на "Бургасбус" ЕООД извършването на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас. От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на…

Прочетете повече