Съобщение

Петък, 1 Юли 2022
Публикувано от: Гинка Драгнева

НЕВЪЗЛОЖЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА – КВОТА БУРГАС

 

 

На основание Решение на Областен Управител на област Бургас с №РД-09-12/20.04.2022г., като „спешна мярка“ , със срок на изпълнение две години, са възложени част от маршрутните разписания от републиканската транспортна схема – квота Бургас.

Остават не възложени следните разписания:

Бургас-Варна с №2401/20.05.2009г.; Бургас-Плевен с №2101/22.04.2004г.; Бургас-Русе с №2301/20.05.2009г.; Бургас- Белене с №2101/20.05.2009г.;

Бургас-Свищов с №2102/20.05.2009г.; Бургас –Сливен с №2101/07.01.2005г.; Бургас – Сливен с №2102/07.01.2005г.; Бургас – Сливен с №2103/07.01.2005г.; Бургас – Сливен с №2104/07.01.2005г.; Бургас – Сливен с №2105/07.01.2005г.; София-Бургас с №2301/22.12.2011г.; Бургас – Шумен с №2201/22.04.2004г.; Бургас – Ямбол с №2101/22.12.2011г.; Бургас – Ямбол с №2102/22.12.2011г.; Бургас – Ямбол с №2103/22.12.2011г.; Бургас – Ямбол с №2201/22.12.2011г.; Бургас – Ямбол с №2301/22.12.2011г.;

Подробна информация за маршрутните разписания е публикувана на интернет страницата на ИААА в рубриката „Регистри“ – Републиканска транспортна схема.

Заинтересованите превозвачи, които желаят да изпълняват част от не възложените маршрутни разписания, могат да подадат искане до Кмета на Община Бургас, като посочат конкретно разписание /маршрут и № на маршрутното разписание/, копие от лиценз за извършване на обществен превоз, списък на автобусите, с които ще се изпълнява превоза и справка за цени по направлението / от начална до крайна спирка/.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 759 Последна промяна: 17:57:03, 01 юли 2022