Възлагане на превози, като спешна мярка

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 26 Юли 2023
Публикувано от: Гинка Драгнева

ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОЗИ

Община Бургас, набира заявления за изпълнение на автобусни превози по линии от областната и републиканска транспортни схеми , квота на община Бургас, които ще бъдат възложени пряко, като спешна мярка съгласно разпоредбата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламент (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и на основание чл.16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г., издадена от Министерството на транспорта и съобщенията.

Превозите, които ще се възлагат са по две направления:

Бургас- Средец, Бургас- Средец /през Драчево/ и Бургас- Орлинци;

Бургас- Елхово;

Заинтересованите превозвачи, които желаят да изпълняват обществен превоз по цитираните маршрутни разписания, могат да подадат искане до Кмета на Община Бургас, като посочат направление и представят копие от лиценз за извършване на обществен превоз, списък на автобусите, с които ще се изпълнява превоза и справка за цени на билети и абонаментни карти по направлението / от начална до крайна спирка/.

При наличие на повече от един кандидат за направление, класирането ще се извърши на база критериите за оценка на офертите за превози по областната транспортна схема. За допълнителна информация:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.burgas.bg%2Fuploads%2Fposts%2F2020%2F28bc39fda460e7f0696d090c5cb01776.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Заявления се входират в деловодството на Община Бургас в рамките на 5/пет/ работни дни от публикуване на обявлението – до 02.08.2023г., включително.

Файлове:

Elhovo .jpg

oblastna_m_razpisania 050.jpg

oblastna_m_razpisania 049.jpg

oblastna_m_razpisania 051.jpg

oblastna_m_razpisania 048.jpg

oblastna_m_razpisania 047.jpg

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 836 Последна промяна: 17:17:20, 26 юли 2023