Целодневни детски градини

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание списък на децата приети в целодневни детски градини на територията на Община Бургас за учебната 2009/2010 година.

Необходимо е в срок до 10.06.2009год. да потвърдите срещу подпис, че детето Ви ще посещава съответното детско заведение.

1. ЦДГ N 1 “Звездица”
+фил ул.”Лермонтов“9
Директор: Илчева, 831 379, 843 343 Канцелария: 831 380
Списък на приети деца
2. ЦДГ N 2 “Х.К.Андерсен”
ул.Поп Грую 71
Директор Кръстева: 832 078
Канцелария: 816 322, 832 077, 816 296
e-mail: [email protected]
Списък на приети деца
3. ЦДГ N 3 “Радост”
ул.”Левски”104 + филиал Крайморие
Директор: Ракаджийска, 836 829
Канцелария: 814 884
Списък на приети деца
4. ЦДГ N 5 “Златна рибка”
бул.Д.Димов до Летен театър
Директор: Чиликова, 820 057
Списък на приети деца
5. ЦДГ N 6 “Вълшебство”
ул.Одрин1
Директор: Мишева, 541 288
Канцелария: 530 133
Списък на приети деца
6. ЦДГ N 7 “Синчец”
Ул.Цар Асен34+филиал Горно Езерово
Директор: Ташчиян, 842 408
Списък на приети деца
7. ЦДГ N 9 “Пламъче”
“Лазур” ул.Т.Каблешков 1
Директор: Дякова, 837 592 Канцелария: 837 593
Списък на приети деца
8. ЦДГ N10 “Слънце”

Ул. Оборище 107
Директор Драголова:
549 792
Канцелария: 540 465

Списък на приети деца

9. ЦДГ N11 “Чайка”
М.Рудник до бл.428
Директор: Топалова, 853 717
Канцелария: 852 419
Списък на приети деца
10. ЦДГ N13 “Надежда”
М.Рудник бл.462+бл.114
Директор: Станева, 852 014
Канцелария: 853 935
Списък на приети деца
11. ЦДГ N14 “Здравец”
“Изгрев”- парк "Изгрев"
Директор: Янкова, 860 875
Канцелария: 860 964
Списък на приети деца
12. ЦДГ N17 “Раковина”
ул.Хр.Ботев 48
Директор: Димитрова, 542033
Канцелария: 545 948
Списък на приети деца
13. ЦДГ N19 “Ален мак”
Кв.Сарафово
Директор: Бойчева, 872 238
Е-mail:[email protected]
Списък на приети деца
14. ЦДГ N20 “Златно ключе”

ул.Сливница 86
Директор: Бойчева
841 612
Канцелария: 843 245
e-mail: [email protected]

Списък на приети деца

15. ЦДГ N27 “Брезичка”
“Славейков”до бл.40
Директор: Божкова, 860 870
Канцелария: 860 866
Списък на приети деца
16. ЦДГ N28 “Детелина”

ж.к.П.Р.Славейков до Учителски институт
Директор Савова: 860 865
Канцелария: 860 867
e-mail: [email protected]

Списък на приети деца

17. ЦДГ N29 “Моряче”
“Славейков” до бл.29
Директор: Минкова, 887 456
Канцелария: 887 457
Списък на приети деца
18. ЦДГ N30 “Изгрев”
“Изгрев”до бл.54
Директор: Владимирова, 860 841
Канцелария: 860 868
Списък на приети деца
19. ЦДГ N 31 “Веселушко”
“Изгрев”до бл.20
Директор: Иванова, 860 873
Канцелария: 860 876
Списък на приети деца

ВАЖНО! Децата неприети в детско заведение подават заявление (свободен текст) от 01.06.2009 год. до 20.06.2009 год. до дирекция "Образование и демографски въпроси" при Община Бургас(стая 208) за насочване към детски заведения, в които ще бъде осигурена възможност за допълнителен прием.