ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

Центърът за подкрепа и личностно развитие Бургас /ЦПЛР - Бургас/ е образователна институция, осъществяваща  политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в Община Бургас.

ЦПЛР-Бургас осъществява занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; също така организира и координира общински, национални и международни изяви на деца и ученици; разработва и участва в национални и международни проекти и др.

Повече информация за школите и дейността на центъра можете да получите  на:
тел./факс: 056/ 844 - 551 - директор;
056/ 843-643 - зам.- директори;
056/ 84 -45- 49- организатори 
или на S: https://www.odk-burgas.com/

Родителите могат да подават заявления по ектронна поща [email protected] или лично да запишат децата си в сградата на ЦПЛР - Бургас на адрес гр. Бургас, ул. "Райна Княгиня" №11.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС