Центрове за административни услуги

Общинският център гр. Бургас е разделен на шест центъра за административни услуги с териториалeн обхват:

 • Дирекция "Център за административни услуги Възраждане"
  - к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв.Акациите, кв.Горно Езерово, м.с. Върли бряг
 • Дирекция "Център за административни услуги Изгрев"
  - к-с "Изгрев", к-с "Зорница", кв. Сарафово,кв.Рудник, кв.Черно море, с.Брястовец, с.Драганово, 5-ти километър
 • Дирекция "Център за административни услуги Приморие"
  - Централна градска част, к-с "Възраждане", кв.Крайморие, м.Рибарско селище, Парк "Росенец", Алатепе
 • Дирекция "Център за административни услуги Освобождение"
  - к-с "Славейков", кв.Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен, Минерални бани, с.Миролюбово, с.Изворище, гр.Българово, Промишлена зона Север
 • Дирекция "Център за административни услуги Зора"
  - к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови", Приморски парк, с.Маринка, с.Твърдица, с.Извор, с.Димчево
 • Дирекция "Център за административни услуги Долно Езерово"
  - кв. Долно Езерово, с.Братово, с.Равнец, бази землище Долно езерово

 

В състава на община Бургас влизат следните кметства: гр.Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Драганово, с.Изворище, с.Твърдица, с.Извор.

4 населени места с кметски наместник:

с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Братово, с.Димчево

Функции на ДЦАУ

Дирекциите "Център за административни услуги Приморие", "Център за административни услуги Възраждане", "Център за административни услуги Зора", "Център за административни услуги Освобождение", "Център за административни услуги Изгрев" и "Център за административни услуги Долно Езерово" осъществяват следните функции:

 1. предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до звената в общинската администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, възражението, сигналът или предложението по предварително установен ред;
 4. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
 5. издават преписи от актове за гражданско състояние;
 6. изпълняват задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите и референдумите;
 7. извършват технически услуги на гражданите и юридическите лица на съответната територия;
 8. организират и осъществяват дейности в изпълнение заповедите на кмета на общината.
 9. директорите на ЦАУ издават разрешителни за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ по ред, определен с общинска наредба.
 10. осъществят контрол по опазването, поддържането и ремонта на техническата инфраструктура, зелената система и благоустрояването на територията на съответното ЦАУ.

Център за административни услуги "Възраждане"

МАГДАЛЕНА МАНОЛОВА
Директор ЦАУ "Възраждане"
к-с "Меден Рудник" до бл.426
[email protected]

кв.Горно езерово
гл.специалист Димо Желязков

кв.Победа, кв.Акациите
ст.специалист Димчо Рачев

Център за административни услуги "Освобождение"

ТОДОР КОЛЕВ
Директор ЦАУ "Освобождение"
к-с "Славейков" до бл.49
[email protected]


кв.Банево
гл.експерт Манчо Дончев

кв.Ветрен
гл.експерт Христина Янчева

кв.Лозово
гл.специалист Петя Тенева

Център за административни услуги "Зора"

ГЕОРГИ МИТЕВ
Директор ЦАУ "Зора"
к-с "Лазур", ул.Перущица 67
[email protected]

Център за административни услуги "Приморие"

НАТАЛИЯ АРГИРОВА
Директор ЦАУ "Приморие"
ул. Александровска, 83
[email protected]

кв.Крайморие
гл.експерт Мария Генчева
[email protected]

Център за административни услуги "Изгрев"

СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВ
Директор ЦАУ "Изгрев"
к-с "Зорница" бл. 47
[email protected]

 

кв.Сарафово
гл.експерт Борислав Томов

кв.Рудник
гл.специалист Таня Атанасова

кв.Черно море
гл.специалист Евдокия Николова

Център за административни услуги "Долно Езерово"

МАРИНА ДИМИТРОВА
Директор ЦАУ "Долно Езерово"
[email protected]