Училище по изкуствата

Национално училище за музикално и сценично изкуство " Проф. Панчо Владигеров"

Национално училище за музикално и сценично изкуство " Проф. Панчо Владигеров"    
ул."Кавала" № 39    
тел. 54 94 50    2
e-mail: [email protected]