Управление при кризи, обществен ред и сигурност

Размер на шрифта: A A A Назад

ДИРЕКЦИЯ "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"

Адрес: ул."Александровска", 26
Директор: Веселин Василев

Инструкция за обработка на постъпили СИГНАЛИ от ГРАЖДАНИ

ИНструкция за обработка на постъпили СИГНАЛИ от ГРАЖДАНИ на "ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 056/84 15 60 " и сигнали предадени чрез работната станция на Единен Европейски номер за спешни повиквания 112 в денонощния дежурен център на Община Бургас

Карти с определените места като пунктове за защита на населението при природно бедствие - земетресение

ПЛАНОВЕ