Условия за записване в Детска млечна кухня

Условия за записване в ДМК Бургас

Условия за записване в ДМК Бургас

Услугата „Детска кухня“ се предоставя за деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Регистрацията на абонати се извършва след навършване на 9-месечна възраст на детето, както следва:

 1. Прави се регистрация на електронната платформа https://dmkbs.uslugi.io
 2. В срок до 7 дни след регистрация на електронната платформа се представят на място в раздавателния пункт или в кухнята – майка необходимите документи за записване:
 • Копие от удостоверението за раждане
 • Бележка от личния лекар с указание за хранителния режим на детето /за липса на алергии към определени храни/

За безплатни талони:

 • Копие от удостоверението за раждане
 • Бележка от личния лекар с указание за хранителния режим на детето /за липса на алергии към определени храни/
 • Деца сираци и полусираци /акт за смърт/
 • Деца – близнаци, тризнаци /копия от актовете за раждане/
 • Деца, на които и двамата родители са редовни студенти /представят удостоверение за всяка учебна година/
 • Децата, на които един от родителите е със 70% и над 70% инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК
 • Деца с увреждания 50% и над 50% с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК
 • Деца с един неизвестен родител по акт за раждане
 1. След преглед на предоставените документи, администраторът в детската кухня потвърждава регистрацията и активира профила.

Ако до 5 дни след направена регистрация, родителят не предостави необходимите документи, регистрацията се заличава и трябва да си направи нова регистрация с ново потребителско име.

 1. При „Активен статус“ вече може да се извършва заявяване и заплащане на купони /ваучери/ за храна през вход в системата.
 2. Регистрационен талон – след като се регистрирате може да го получите в раздавателния пункт при първото вземане на храна или да го разпечатате от електронната платформа. Той ви е необходим при получаване на храна, за да удостоверите, че сте абонат на кухнята.
 3. Ваучери се заявяват и закупуват от понеделник до четвъртък само в предходна за следваща седмица.
 4. Дневната такса за ползване на храна от детска кухня е 3,50 лв. (изм. Протокол №46/20.12.2022г.). За ползване на пластмасови опаковки се заплаща допълнителна такса от 0,30 лв.
 5. При блокиран профил е необходимо да позвъните на тел. 056/590 001 Администратор от кухнята нулира опитите за вход, след което потребителското име ще се ползва като стартова парола.

ВАЖНО!

Родителите, получили вече регистрационни талони ще могат от 23.01.2023г. /понеделник/ до 26.01.2023г. /четвъртък/ да закупят купони през електронната платформа https://dmkbs.uslugi.io/ за следващата седмица (30.01.2023г. – 03.02.2023г.). Ваучери ще се заявяват и закупуват от понеделник до четвъртък само в предходна за следваща седмица.

От 23.01.2023г. системата ще е отворена и за регистриране на нови абонати - родители, които тепърва ще ползват услугите на МК, ще могат да се регистрират онлайн, а след представяне на необходимите документи за записване администарторите ще активират профилите.