Услуги предоставяни от ОП

Размер на шрифта: A A A Назад

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Услугата се предоставя от ОП"Общински имоти".

Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 21

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Услугата се предоставя от ОП "Общински имоти".

Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения на при паркиране

Услугата се предоставя от ОП"Транспорт" считано от 1 юни 2015г.

За повече информация на сайта на Интегриран градски транспорт - http://www.transportburgas.bg/