УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛ. ЧЛ.8 И ЧЛ.11 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ