В периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Размер на шрифта: A A A Назад

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. Регистрирани са общо 6 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и…

Прочетете повече

Отношение към гражданите: - вежливо - 4 отговора; - внимателно - 1 отговор;- грубо - 1 отговор;

Прочетете повече