Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“ на ОП РЧР

Вторник, 23 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

Община Бургас обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа.

Образци на заявление-декларация могат да се получат в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20 или да се изтеглят от сайта на Община Бургас: www.burgas.bg, раздел "Социални дейности и трудова заетост", Патронажна грижа.

За информация: 056/813464.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1596 Последна промяна: 11:06:34, 19 юни 2023