Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП, относно прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с необходимостта от изменение на договор за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Бургас".

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 234 от ЗОП

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 234 от ЗОП, относно прилагането на чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП за сключване на договор с предмет: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка, регенерат и монтаж на гуми, на леки, товарни автомобили, автобуси и мотопеди, специални автомобили и техника, собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения".