ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

РИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни

комисии по дати, както следва: 

дата

час

място

СИК от - до

17.03.2017

18,00

зала "Лукойл - Нефтохим"

 

ЦАУ "Възраждане" 74 - 147

 кв. Горно Езерово 148 - 150

Допълнителни секции +334+336

 

20.03.2017

18,00

зала "Лукойл - Нефтохим"

 

ЦАУ "Приморие" 1 - 71

кв. Крайморие  72 - 73

Допълнителни секции +329+335

ЦАУ "Долно Езерово" 309 - 315

съставни селища на община Бургас 316 - 328

 

21.03.2017

18,00

спортна зала "Младост"

/ж.к. "Славейков"/

 

ЦАУ "Освобождение" 151 - 196

кв. Ветрен 202 - 205

кв. Банево 199 - 201

кв. Лозово 197 - 198

Допълнителни секции +332+333+337

ЦАУ "Зора" 266 - 308

 

21.03.2017

18,00

спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. "Зорница"/

 

ЦАУ "Изгрев" 206 - 251

кв. Сарафово 253 - 257

кв. Рудник 258 - 262

кв. Черно море 263 - 265

ПСИК +338

Допълнителни секции +330+331+339

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 24.03.2017 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739;

- на 25.03. и 26.03.2017 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.       

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

временна рампа

02-04-00-004

I / 5

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ  "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  "СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ"

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

 

ПГРЕ  " Г. С. РАКОВСКИ"

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  "ИВАН ВАЗОВ"

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

асансьор

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ЗОРА"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /1

НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"  рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  "ПЕЙО ЯВОРОВ"

 входът е на ниво терен

 

02-04-00-303

 

I / 5

 

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

   няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване "Георги Кондов"

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  "НАЙДЕН ГЕРОВ"

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  "ПЕТКО РОСЕН"

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  "ЕЛИН ПЕЛИН"

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  "К. ПЕТКАНОВ"

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно Езерово

на ниво терен

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" временна рампа - северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ  "ГЬОТЕ"

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ " АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ"

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. САРАФОВО

временна рампа

02-04-00-330

 I

"МБАЛ - БУРГАС" АД

рампа

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ по следните начини:


- на безплатен телефон - 0800 191 88;
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;
- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;
- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 26 март 2017 година (http://www.burgas.bg/bg/info/index/1190) .
ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ - по ЕГН и адрес;

• чрез телефон:
Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 11.03.2017 г. до 18:00 часа /.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 12-НС/.
Заявлението можете да свалите от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и:


• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:


- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
- на 11.03.2017 г.: от 09.00 до 18.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 11.03.2017 г. : от 09.00 до 17.00 часа.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 11.03.2017 г. включително) в писмена форма чрез:

• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
• факс - 056 840201;
• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК:Приложение № 14-НС. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение №12-НС до 11.03.2017 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение №10-НС. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица, на основание попълнено заявление за гласуване извън страната и заличени от избирателният списък по постоянен адрес, могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №11-НС за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, имената и адресът на избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
- до 24.03.2017 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

  • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 24.03.2017 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 8-НС/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.03.2017 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: http://www.cik.bg/f/r740  /Приложение № 8-НС/

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 24.03.2017 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за Народно събрание, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък /по образец Приложение № 9-НС/ http://www.cik.bg/f/r850


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
- на  18.03.2017 г.:  от 09.00 до 17.00 часа.

  • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на 18.03.2017 г. : от 09.00 до 17.00 часа.