Важни съобщения

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС - 01.04.2023 г.

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ” СИК от № до № Час МЯСТО 1 - 16 11:00 ОУ “КНЯЗ БОРИС I” 17 -19 11:00 ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 20 – 23 11:00 ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” 24 – 27 11:00 ПГ ПО ТРАНСПОРТ 28 – 35 11:00 СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 36 –…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони: - до 31.03.2023 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305; - на 01.04. и 02.04.2023 г. в Транспортна къща…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за наличие на дежурни служители в събота, неделя и през празничните дни до изборите

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, уведомява, че във връзка с провеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023 г., ще има дежурни служители от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ при Община Бургас в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Бургас – гр. Бургас, ул. Александровска № 26, през…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес

СЪОБЩЕНИЕ Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата на ГД „ГРАО“ - https://regna.grao.bg/.

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за справка на избирателна секция

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, уведомява, че във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини: На място в Центъра за административно обслужване в работни дни от…

Прочетете повече