ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СУЕМГ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС - 28.10.2023 г.

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ” СИК от № до № Час МЯСТО 1 -  16 11:00 ОУ  “КНЯЗ БОРИС I” 17 -19 11:00 ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 20 – 23  11:00 ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” 24 – 27 11:00 ПГ ПО ТРАНСПОРТ 28 – 35 11:00 СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ” 36 –…

Прочетете повече

МВР ЩЕ СЪДЕЙСТВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони: - до 27.10.2023 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305; - на 28.10. и 29.10.2023 г. в Транспортна къща…

Прочетете повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 Г.

Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България – имат население над 100 души…

Прочетете повече

ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

В местните избори на 29.10.2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия: Навършили са 18 години към изборния ден включително; Не са поставени под запрещение; Не изтърпяват наказание лишаване от свобода; Не са лишени от правото да избират…

Прочетете повече