ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 09 ЮНИ 2024 Г. ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До 29 АПРИЛ 2024 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца – 09.03.2024 г. в Република България или в друга държава - членка на EС, не е поставен под запрещение…

Прочетете повече