ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ /II-РИ ТУР/ НА 13.11.2016 Г.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 11.11.2016 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739;

- на 12.11. и 13.11.2015 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.      

Секциите, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, са общо 33, като за всички са предприети мерки за улеснен достъп. В изборния ден ще се предприемат и необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

/ 4

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ  "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  "СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ"

парапет
временна рампа

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

ПГРЕ  " Г. С. РАКОВСКИ"

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  "ИВАН ВАЗОВ"

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ЗОРА"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /1

НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"  рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  "ПЕЙО ЯВОРОВ"

 входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

 няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване "Георги Кондов"

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  "НАЙДЕН ГЕРОВ"

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  "ПЕТКО РОСЕН"

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  "ЕЛИН ПЕЛИН"

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  "К. ПЕТКАНОВ"

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                            

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" временна рампа - северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ  "ГЬОТЕ"

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ " АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ"

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. САРАФОВО

временна рампа

02-04-00-330

 I

"МБАЛ - БУРГАС" АД

рампа

            

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и и вицепрезидент и национален референдум на 06 ноември 2016

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 04.11.2016 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739;

- на 05.11. и 06.11.2015 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.      

Секциите, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, са общо 33, като за всички са предприети мерки за улеснен достъп. В изборния ден ще се предприемат и необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ  "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  "СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ"

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

 

ПГРЕ  " Г. С. РАКОВСКИ"

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  "ИВАН ВАЗОВ"

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ЗОРА"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /1

НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"  рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  "ПЕЙО ЯВОРОВ"

 входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

 няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване "Георги Кондов"

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  "НАЙДЕН ГЕРОВ"

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  "ПЕТКО РОСЕН"

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  "ЕЛИН ПЕЛИН"

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  "К. ПЕТКАНОВ"

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                            

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" временна рампа - северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ  "ГЬОТЕ"

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ " АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ"

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-330

 

I

 

"МБАЛ - БУРГАС" АД

 

рампа

 

 

           

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

 

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

 

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

 

РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни

комисии по дати, както следва:

 

дата

час

място

СИК от:

31.10.2016

 18,00 ч.

спортна зала "Младост"

/ж.к. "Славейков"/

 

ЦАУ "Освобождение" + кв. Ветрен +

кв. Банево + кв. Лозово

СИК 151 - 205

ЦАУ "Зора"   СИК 266 - 308

Допълнителни секции - СИК 329 - 337

 

31.10.2016

18,00 ч.

 

зала "Лукойл - Нефтохим"

 

ЦАУ "Възраждане" + кв. Горно Езерово

СИК 74 - 150

01.11.2016

18,00 ч.

зала "Лукойл - Нефтохим"

 

ЦАУ "Приморие" + кв. Крайморие

СИК 1 - 73

ЦАУ "Долно Езерово" -СИК 309-315

съставни селища на община Бургас-

СИК 316 - 328

 

02.11.2016

 18,00 ч.

спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. "Зорница"/

 

ЦАУ "Изгрев" + кв. Сарафово + кв. Рудник + кв.Черно море

СИК 206 - 265

 

                      Подвижна СИК  338

Определените секции за машинно гласуване при провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката са:

ЦАУ "Възраждане"  - СИК 131 до 135 вкл.

ЦАУ "Приморие" - СИК 1 до 4 вкл. и СИК 37 до 41 вкл.

 

За тези секции ще  важи графикът за обучение за съответния Център за административни услуги.

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ по следните начини:

 

 • на безплатен телефон - 0800 191 88;
 • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;
 • на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;
 • на интернет страницата на Община Бургас http://www.burgas.bg/bg/info/index/1105 - раздел ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 2016 / ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ.

 

ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани


Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ - по ЕГН и адрес;

• чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 29.10.2016 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение № 10 ПВР/НР
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 03.11.2016 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент и за национален референдум, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък по образец: Приложение №11 ПВР/НР

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

 

 • всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
 • на 15.10., 22.10.2016 г. и 29.10.2016 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

 

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 22.10.2016 г. и 29.10.2016 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 22.10.2016 г. до 17:00 часа /.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 14-ПВР/НР/.
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и:


• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

 • всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
 • на 15.10. и на 22.10.2016 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 22.10.2016 г. : от 09.00 до 17.00 часа.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 03.11.2016 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 13-ПВР/НР. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

 

 • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
 • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

 

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

 

 • всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
 • на 15.10., 22.10.2016 г. и 29.10.2016 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

 

 

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 22.10.2016 г. и 29.10.2016 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

ПРОМЕНИ В ОБХВАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

Във връзка с последното изменение на Изборния кодекс /ИК/ гласуването е задължително и се извършва лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. За да създаде условия за упражняване правото на глас на всеки избирател и за да се облекчи изборния процес, Община Бургас промени обхвата на избирателните секции. Направена е корекция чрез намаляване броя на избирателите, гласуващи в една секция по възможност до 650 души, а не 1000, както беше досега. Това се постигна чрез разкриване на нови 46 избирателни секции в старите граници на адресите и местата за гласуване.     Посочената промяна няма да затрудни гражданите, тъй като те ще гласуват на същите места, в същите училища, където са били и преди това по избирателна секция, като промяната е само в номера секцията.

Промяната в местата за гласуване засяга четири единични секции, разположени досега в читалище "Фар" СИК 23, читалище "Л. Каравелов" СИК 37, в клуба на пенсионера, находящ се на бул. "Демокрация" №46 СИК 10, в клуба на пенсионера, находящ се на бул. "Ст. Стамболов" №74 СИК 28 и секциите, които бяха разположени в Детска градина № 13 в бл. 114 в к-с. Меден Рудник СИК 115-118.

      Тези места за гласуване са закрити като адреси на секции.

-         Гласуващите досега в читалище "Фар" и в клуба на бул. "Ст. Стамболов" №74 ще гласуват в ПГРЕ "Г.С. Раковски".

-         Гласуващите в читалище "Л. Каравелов" ще гласуват в ОУ "Княз Борис І-ви".

-         Гласуващите в клуба на бул. "Демокрация" №46 ще гласуват в Професионална гимназия по транспорт.

-         Гласуващите в ЦДГ №13 в бл.114 в к-с Меден рудник ще гласуват в СУ "Константин Петканов".

Призоваваме гражданите да проявят активност и да проверят своевременно адресите на сградите, включени в обхвата и номерацията на секциите. Това може да стане чрез официалната интернет страница на общината /http://www.burgas.bg/uploads/69bb801592f410eb1f8cb5a946d1d2e7.pdf / , както и чрез справка в Центровете за административни услуги по места и в сградата на Община Бургас, както следва:

         ЦАУ "Приморие" -  056 907401 - Радостина Атанасова, тел. 056 907431 - Нели Георгиева,

         ЦАУ "Зора" - 056 907424 - Донка Вълкова , 056 907404 - Антония Величкова

         ЦАУ "Изгрев" - 056 907426 - Милена Попова

         ЦАУ "Освобождение" - 056 907429 - Стефка Георгиева

         ЦАУ "Възраждане" - 056 907418 - Величка Дубарова, 056 852007 - Недялка Грозданова

         В сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, Център за административно обслужване /Фронт офис/ - на гише №1 до №4, тел. 056 907311 до 313, 056 907521 и 524

Прилагаме и подробни схеми с промените:

 

ЦАУ "Приморие"

 

Стара секция

02-04-00-010

Клуб на бул. "Демокрация" № 46

 

нови

СИК 24

СИК 25 и СИК 27 - в Професионална гимназия по транспорт

УЛ. ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ -  №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 - в СИК 24

УЛ. ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ -  №№  16, 17, 18, 19, 20, 22 -в СИК 25

УЛ. РИЛСКА -  №№  29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51- в СИК 24

УЛ. ОБОРИЩЕ -  №№  9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 - в СИК 27

УЛ. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ -  №№  23, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 - в СИК 24

УЛ. ПЕЙО К.ЯВОРОВ -  №№  16, 18, 20, 22 - в СИК 27

УЛ. ВОЙНИШКА -   №№  10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 - в СИК 24

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ -  №№  24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44, 46 - в СИК 24

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ -  №№  52, 54, 56 - в СИК 27

УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ -   №№  25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38 - в СИК 24

Стара секция

02-04-00-023

Читалище "Фар"

ул. Странджа

 

нови

СИК 36 и СИК 45 в Профилирана гимназия за романски езици "Г.С. Раковски"

УЛ. ОБОРИЩЕ - № 109 -  в СИК 36

УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА - №№ 20, 28, 30, 32 - в СИК 36

БУЛ. САН СТЕФАНО - №№ 107, 115, 121, 123 - в СИК 45

 

Стара секция

02-04-00-028

Клуб на бул. "Ст. Стамболов" № 74

 

нови

СИК 40, СИК 45 и СИК 46 в Профилирана гимназия за романски езици "Г.С. Раковски"

УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ -  №№ 1, 2, 2А - в СИК 40

БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ - №№ 66, 70, 74 -  в СИК 40

УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА - №№ 137, 147 -  в СИК 46

УЛ. ЦАР САМУИЛ - №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 - в СИК 40

БУЛ. САН СТЕФАНО - № 105 - в СИК 45

Стара секция

02-04-00-037

Читалище "Любен Каравелов"

 

нови

СИК 7, СИК 13 и СИК 16 в

 ОУ "Княз Борис І"

УЛ. ЦАРИГРАДСКА - №№  34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56 - в СИК 7

УЛ. ФЕРДИНАНДОВА - №№  69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85 - в СИК 7

УЛ. ФЕРДИНАНДОВА - №№ 87, 89, 91, 91А, 93 - в СИК 16

УЛ. ИВАЙЛО - №№  24, 26 - в СИК 13

УЛ. ЦАР КАЛОЯН - №№  13, 15, 15А, 17, 18, 20, 22, 22А, 24, 26 - в СИК 7

УЛ. ДЕБЕЛТ - №№  5, 7, 9, 9А, 11, 15, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 27Б, 29 - в СИК 7

 

 

ЦАУ "Възраждане"

 

нови

СИК 142 и СИК 147 в СУ "Константин Петканов"

 

Стара секция

02-04-00-116

ЦДГ № 13 в бл.114

 

нови

СИК 143 и СИК 147 в СУ "Константин Петканов"

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ. 103, 104, 105, 177, 178, 179, 180, 181, 182 - в СИК 143

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ. 116 - в СИК 147

Стара секция

02-04-00-117

ЦДГ № 13 в бл.114

 

нови

СИК 144 и СИК 147 в СУ "Константин Петканов"

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ. 106, 107, 108 -  в СИК 144

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ.110, 241,606,607 - в СИК 147

 

Стара секция

02-04-00-118

ЦДГ № 13 в бл.114

 

нови

СИК 145 и СИК 147 в СУ "Константин Петканов"

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ. 109, 111, 112 - в СИК 145

Ж. К.  МЕДЕН РУДНИК - БЛ.113, 183,550,551,604,605 -  в СИК 147

 

 

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 22.10.2016г. включително) в писмена форма чрез:

 • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
 • факс - 056 840201;
 • през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
 • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
 • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

     Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 23-ПВР/НР. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.