ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 25.10.2019 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 26.10. и 27.10.2019 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.       

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции: 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-001

I / 1

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

рампа

02-04-00-002

/при необходимост/

I / 2

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ  "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  "СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ"

парапет

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

ПГРЕ  " Г. С. РАКОВСКИ"

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  "ИВАН ВАЗОВ"

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

асансьор

         

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ЗОРА"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /4

НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"  бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ  "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  "ПЕЙО ЯВОРОВ"

 входът е на ниво  терен

02-04-00-303

I / 6

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

    подвижна   платформа

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване "Георги Кондов"

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ /бивша ПТГ/

рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  "НАЙДЕН ГЕРОВ"

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  "ПЕТКО РОСЕН"

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  "ЕЛИН ПЕЛИН"

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  "К. ПЕТКАНОВ"

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно Езерово

на ниво терен

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" рампа

02-04-00-166

I / 2

ОУ  "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"  рампа - северен вход


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ  "ГЬОТЕ"

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ " АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ"

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. САРАФОВО

временна рампа

02-04-00-330

 I

"МБАЛ - БУРГАС" АД

рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ  по следните начини:

- на безплатен телефон - 0800 191 88;
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;

- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;
- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.ОКТОМВРИ 2019 / ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ. 

ГД "ГРАО" осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път след идентификация с електронен подпис.

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12.10.2019 г. включително) в писмена форма чрез:

  • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • факс - 056 840201;

• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 17-МИ. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /ако има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място до 26.04.2019 г./  - Приложение №13-МИ до 12.10.2019 г.

Центърът за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението" ще работят:

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 12.10.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 16.00 часа.

Кметствата и кметските наместничества ще приемат заявления всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа,  на 12.10.2019 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

 

* На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 19.10.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК  https://www.cik.bg/bg/mi2019/documents /Приложение № 7-МИ/

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 25.10.2019 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК /по образец Приложение № 10-МИ/

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

1. В Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 20.10.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 16.00 часа.

2. В кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.    

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 25.10.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 11-МИ.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

1. в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 20.10.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 16.00 часа.

2. в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, ако към 26.04.2019 г. има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място.

Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 13-МИ/  се подава писмено до кмета на общината, кмета на кметството или до кметския наместник не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 12.10.2019 г.  включително/.  Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и електронно:

-         сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

-         Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

-         през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

1.  в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

     -   всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

     -   всички почивни и празнични дни до 12.10.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 16.00 часа.

2. в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на   12.10.2019 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

До 16.09.2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избиратебния списък /Приложение № 8-МИ/

Заявленията се подават:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи на 14 и 15 септември 2019 г.  /събота и неделя/ от 09:00 до 16:00 часа.

 

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за общински съветници и кметове и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за общински съветници и кметове. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Електронни услуги

Община Бургас предоставя 3 нови електронни услуги във връзка с местните избори, които ще се проведат на 27.10.2019 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс) могат да бъдат подавани по електронен път ТУК.

В интегрирания геопорталраздел "Местни избори 2019" при въвеждане на своя адрес, гражданите могат да видят на картата на общината номера на тяхната секция и нейния обхват, мястото за обявяване на избирателните списъци, мястото за гласуване и секцията за хората със специални нужди.

 

Дежурни служители в почивните дни от 06.09.2019 г. - 08.09.2019 г.

Във връзка с предстоящите

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Бургас дирекция "Гражданска регистрация на населението" ще има дежурни служители в почивните дни

от 06.09.2019 г. - 08.09.2019 г.

от 09.00 часа до 16.00 часа.

Важна информация за местни избори 2019 г.

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., писмо на ЦИК изходящ № МИ-03-8/14.08.2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие и благоустройство:

Списък на населените места с население над 350 лица към дата 16 юли 2019 г.

област община населено място
код име код име код име брой население

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

07079

ГР.БУРГАС               

     226715

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

07332

ГР.БЪЛГАРОВО            

       1955

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

23090

С.ДРАГАНОВО             

        512

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

32367

С.ИЗВОР                 

        437

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

32425

С.ИЗВОРИЩЕ              

        453

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

47202

С.МАРИНКА               

       1049

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

61145

С.РАВНЕЦ                

       1598

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

72151

С.ТВЪРДИЦА              

        433

 

са определени и населените места със статут на кметство на територията  на Община Бургас,  както следва:

гр. Българово, с. Драганово, с. Извор, с. Изворище, с. Маринка, с. Равнец и с. Твърдица.

В посочените населени места ще се проведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и кмет на Община Бургас.