Важни съобщения

Важно съобщение

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС – 20.11.2021 г.

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

1 - 16

11:00

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

17 -19

11:00

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

20 – 23, 350, 351

11:00

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

24 - 27

11:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

28 - 35

11:00

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

36 - 46

11:00

 

ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

47 - 54

11:00

СУ “ИВАН ВАЗОВ”

55 - 71

11:00

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

266 - 269

11:30

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

293 - 302

11:30

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

270 – 277, 355

12:00

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

278 - 280

12:00

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

281 - 292

11:00

ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”

303 - 308

11:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

309 - 315

10:30

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

197 - 198

10:30

КВ. ЛОЗОВО

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

74 - 75

12:00

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

76 - 83

13:30

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ПОБЕДА

84 - 86

12:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

88 - 109

12:00

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

110 – 121, 348,349

13:00

СУ “ПЕТКО РОСЕН”

122 – 130

13:00

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

131 – 147

12:00

СУ “К. ПЕТКАНОВ”

 

148 – 150

87

15:00

в дИРЕКЦИЯ „цау вЪЗРАЖДАНЕ“ ЗА:

 

ОУ „В. ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езерово

М-С. „ВЪРЛИ БРЯГ“

336

11:45

в дИРЕКЦИЯ „цау вЪЗРАЖДАНЕ“ ЗА:

 

ЗАТВОР

334, 347

16:00

МБАЛ“БУРГАСМЕД“

342

16:00

в дИРЕКЦИЯ „цау вЪЗРАЖДАНЕ“ ЗА

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

151 - 165

13:30

СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

166 - 182

12:30

ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

183 – 196, 354

13:00

СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

206 - 216

11:30

ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

217 – 220,352, 353

11:30

НЕГ “ГЬОТЕ”

221 - 227

11:30

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

228 - 233

11:30

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

234 – 244

12:00

СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

245 – 251

12:00

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

252

12:30

5 –ТИ КИЛОМЕТЪР

253

12:00

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

330

331

13:00

13:15

“МБАЛ - БУРГАС” АД

КОЦ

340, 341

13:15

ПСИК

 

ЗА КВ. ВЕТРЕН, КВ. БАНЕВО, КВ. КРАЙМОРИЕ, КВ. РУДНИК И КВ. ЧЕРНО МОРЕ, КАКТО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНА БУРГАС – СЛЕД 10:00 ЧАСА

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 21 ноември 2021 г., Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

- до 19.11.2021 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305;

- на 20.11. и 21.11.2021 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.

  • се извършва на цената на билета за градски транспорт.

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 5

СУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-266

I /4

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-278

I / 4

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-281

I /101

ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 3

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

подвижна платформа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/1

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

рампа

02-04-00-104

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-138

I /12

СУ “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 5

ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

рампа – северен вход

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /А1/южен корпус

ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-235

I /2

СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /106

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

рампа

02-04-00-262

I / 1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудник

на ниво терен

02-04-00-330

I

“МБАЛ - БУРГАС” АД

рампа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-309

I / 101

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

Съобщение

Община Бургас, уведомява, че във връзка с изборите за в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • На място в общинската администрация в работни дни от 8.30 до 18.00 часа, в почивните дни /събота и неделя/ до провеждане на изборите на 14.11.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа.
  • На безплатен телефон на Община Бургас - Тел: 0800 1 9188, който е безплатен за цялата страна, за справка в работни дни;
  • Чрез SMS:
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съобщение

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съобщение

Община Бургас, уведомява, че във връзка с изборите за в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция на безплатен телефон на Община Бургас - тел: 0800 1 9188, който е безплатен за цялата страна.