ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Четвъртък, 4 Март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Заявленията се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват и имат постоянен адрес в Община Бургас.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват имат заявен настоящ адрес и са подали предварително заявление Приложение №12-НС и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с  подвижна избирателна кутия Приложение №14-НС, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за  гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Заявленията са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на Община Бургас – Приложение № 1 Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Заявленията следва да бъдат подписани лично от избирател, могат да бъдат подадени от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, е-мейл, по електронна поща /не се изисква квалифициран електронен подпис/, като електронно заявление подадено чрез електронната платформа на Община Бургас.

Към заявлението се прилагат единствено пълномощни.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.

• попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
• по факс - 056 840201;
• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• попълнени и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

 • в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция  „Гражданска регистрация на населението“
  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • всички почивни дни до 31.03.2021 г.  от 09.00 до 17.00 часа включително.
 • в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"
 • в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;
  • всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа
 • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1545 Последна промяна: 13:46:08, 04 март 2021