Младежки политики

Размер на шрифта: A A A Назад

Възможности и финансиране

Общински консултативен съвет по политиките за младежта

няма информация

Ученически омбудсман на Община Бургас

През 2020 год. за първи път Общественият посредник (омбудсман) на Община Бургас организира подбор за ученически омбудсман и негов заместник.

Инициативата е съобразена с Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (XX сесия, 21 май 2003 г.).

Право на участие имат ученици от IX до XI клас с много добър успех и силна мотивация. Изисква се всеки да представи поне по две препоръки (една от тях да е от класен ръководител), както и кандидатурите им да бъдат подкрепени чрез подписи на техни съученици, съотборници, родители и други преподаватели.

Ученическият омбудсман се ангажира с културни, образователни и други дейности в полза на учениците от Община Бургас и обществото като цяло.

Повече информация за тяхната дейност може да откриете на следния линк: https://www.facebook.com/studentombudsmanburgas

Младежка академия за доброТворци

Младежката академия за доброТворци е инициатива на Община Бургас, чрез която набира и обучава младежи от Бургас (15 – 29 годишни) в сферата на социалните иновации, предприемачеството, кръговата икономика, и други актуални тематики със специалното участие на съвременни будители от широк спектър сфери на дейност, знания и умения.

По време на академията младите бургазлии сформират екипи, разработват интересни решения на предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно. Проектите биват представени в края на формата пред компетентно жури, включващо кмета на Община Бургас и специалисти от различните сфери. Бива излъчен проект-победител, който се реализира с финансовата подкрепа на общината.

През годината се реализира минимум едно издание на академията.

Общински доброволчески корпус

Общински доброволчески корпус към Община Бургас е неформална структура, изградена от младежите, преминали през Младежка академия за доброТворци. Те биват основния източник, двигател и мотиватор за реализирането на иновативни и предизвикателни младежки дейности през годината. Доброволците биват координирани и подпомагани от отдел „Превенции и младежки политики“, в частност от началник отдел.

Всеки желаещ да се включи в общественополезните дейности на екипа трябва да премине през обучителната академия.

Регистър на младежките организации