ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Размер на шрифта: A A A Назад

В СИЛА ОТ 10.12.2020Г. Е УТВЪРДЕНО ОТ БНБ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕДА ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТ

Във връзка с пандемията от COVID-19, банките и техните дъщерни дружества - финансови институции, в изпълнение на Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, изготвиха и предлагат на клиентите си следните общи възможности за…

Прочетете повече

ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

Закон за държавния бюджет предвижда за учебната 2021 - 2022 година изплащане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас, в размер на 300 лв. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за…

Прочетете повече

Продължава отпускането на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Критерии за отпускане: детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка; детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може…

Прочетете повече

Проект „Родители в заетост“ реализиран от „Агенцията по заетостта “ съвместно с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Продължава приема на заявления в Агенцията по заетостта по проект "Родители в заетост", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите по проекта са в подкрепа на родителите с деца от 0 до 12- годишна възраст и са…

Прочетете повече

Потребителски кредити на физически лица по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID -19

Потребителски кредити на физически лица по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID -19.  По програмата за гарантиране на безлихвени кредити с решението на МС от 10.12.2020 г. в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово…

Прочетете повече