ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Подкрепа за собствен бизнес на безработни лица

Агенцията по заетостта продължава да насърчава чрез финансови стимули предприемаческите инициативи на безработни лица. В тази връзка, бюрата по труда в страната вече приемат заявления и бизнес проекти на безработни, които желаят да стартират собствен бизнес. Едната мярка, реализирана по реда на чл. 47 от Закона за насърчаване на заетостта,…

Прочетете повече