За въпроси касаещи ОКОЛНАТА СРЕДА - горещ телефон 82 66 59