Зала „Петя Дубарова“

Зала "Петя Дубарова" /111.81 кв.м./ е предназначена за конференции, презентации, пресконференции, представяне на книги, музикални изяви - концерти, рецитали, и други културни мероприятия. Залата се използва и като ритуална за сключване на граждански бракове. Разполага с 60 места, бюро и катедра, два мобилни проектора и екрани за тях, както и с професионално озвучаване. В залата е разположен роял "Ямаха", който е уникален за страната.

Зала „Петя Дубарова“

Зала „Петя Дубарова“ Зала „Петя Дубарова“ Зала „Петя Дубарова“ Зала „Петя Дубарова“ Зала „Петя Дубарова“ Зала „Петя Дубарова“