Заместник кметове

Станимир Апостолов

Изображение 1067767

Заместник-кмет Финанси, бюджет, икономика и морско дело

Станимир Апостолов в икономист по счетоводна, финансова и контролна дейност. Има 30-годишен опит в управление на регионални поделения на финансови институции, банково и застрахователно дело.

Бил е два поредни мандата, от 2015 г. до 2019 г. и от 2019 г. до 2023 г., заместник-председател на „Общински съвет –Бургас“, както и заместник-председател на Постоянна комисия по „Бюджет и финанси“ и член на Постоянна комисия по „Правни въпроси“. През мандат 2019-2023 е член и на Постоянна комисия „Спорт и младежки дейности“.

От 2021 г. до 14.11.2023 г. е Регионален представител на съюза за стопанска инициатива на област Бургас.

Владее руски език и английски език.

инж. Чанка Коралска

Чанка Иванова Коралска

Заместник-кмет Строителство, инвестиции и регионално развитие

Чанка Коралска е дългогодишен служител в Община Бургас. От 2009 година тя е директор на дирекция "Строителство". Като такъв отговаряше за управлението и координацията на дейностите, свързани с възлагането и реализацията на обектите от Капиталовата програма на Община Бургас. Инж. Коралска е завършила Техникум по архитектура и строителство, а впоследствие Висшия Институт по Архитектура и Строителство в гр. София. Има специализация по "Европейска административна практика" в Бургаски свободен университет.

Омъжена е, с две деца.

Чанка Коралска е ръководила изпълнението на проекти по програмите ФАР, САПАРД и ОП "Регионално развитие 2007-2013".

Диана Саватева

Диана Саватева

Заместник-кмет Култура и вероизповедания

Диана Саватева е завършила българска филология, дългогодишен журналист, кореспондент и отговорен редактор във вестник "24 часа", народен представител и заместник председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, член на Писателско дружество Бургас и автор на две поетични книги. Била е хоноруван преподавател в БСУ.

Михаил Ненов

Изображение 1067805

Заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики

Михаил Ненов е филолог и учител по български език и литература, магистър по творческо писане и докторант в катедра „Теория на литературата” в „Св. Климент Охридски”. Владее английски език. Бил е хоноруван преподавател в „Св. Климент Охридски”, учител по БЕЛ в София, а от 2017 г. е директор на ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“ - Бургас.

Има академични публикации и участия в научни конференции и семинари. Работи по редица проекти и програми в сферата на образованието, като Европейско първенство по дебати, НП „Изграждане на училищна STEM среда“, EU CodeWeek на Европейската комисия, Robotics Versus Bullying - RoBy Erasmus project, The Great Plant Hunt - Toyota Foundation for Environmental Education, Mission X - European Space Resource Office и др.

Весна Балтина

Весна Балтина

Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата

Весна Балтина е магистър по банково дело. Специализирала е финанси и кредитен анализ в Международния банков институт - Лондон. Има двадесет годишна професионална кариера във финансовата сферата.

От 2017- та година е част от екипа на Община Бургас като експерт в дирекция "Европейски политики и програми" с основни отговорности в подготовката на финансови модели, бизнес планове и финансови анализи. Участвала е в разработването и изпълнението на проекти по различни международни и национални програми.

Владее английски и руски език.

Основните отговорности са свързани с реализиране и завършване на одобрените в настоящия програмен период проекти, както и със стратегическото планиране за новия програмен период. Отговаря и за екологичните политики на Община Бургас, и адаптацията към промените на климата.

Манол Тодоров

Изображение 1069212

Заместник-кмет Спорт и туризъм

Манол Тодоров е бакалавър по „Журналистика и българска филология“. През 2011 г. придобива диплома за завършен „Спортен анализ и мениджмънт в спорта“ (Мюнхен, Германия). От 2017 до 2018 г. е директор връзки с обществеността в ПФК „Нефтохимик“. В периода 2018 - 2023 г. е маркетинг и бранд мениджър на голям туристически бранд.

Г-н Тодоров е бил национален координатор на Сдружение “SOS-ПТП”, посветено на безопасността на движение по пътищата, организиращо кампании, свързани с пътната безопасност, както и мениджър „Спортен анализ и връзки с обществеността в ПСФК „Черноморец Бургас“, участник и организатор на редица кампании и събития в сферата на спорта, туризма и пътната безопасност. Също така е инициатор на общинската програма "Спорт за всяко бургаско дете".